Forsby Baptistförsamling

Finlands svenska baptistsamfund, Svenska och tvåspråkiga församlingar i Finland
UTBUDKALENDERMEDIATV

När du åker genom Forsby i Pedersöre längs väg 741, ser du Saronkyrkan på västra sidan av vägen. Där firas söndags-gudstjänster och där ordnas olika tillfällen för gemenskap och barnverksamhet. Samlingarna är öppna för alla som vill delta.

Vi firar gudstjänst på söndagar kl 10 ungefär tre gånger i månaden. I torsdagens nummer av Österbottens Tidning finns annons under rubriken ”Kyrkor och samfund”. Predikan hålls av pastorer som besöker oss. Vid dessa tillfällen liksom vid veckans bönesamling får man lägga fram sina böneämnen och tala om sin glädje. Alla är välkomna att delta. Ungefär en gång i månaden firar vi nattvard.

De unga familjerna har sina barn med. Söndagsskolan hålls från september till maj. Olika former av gemenskapskvällar har vi då och då. Ofta börjar vi med en samlingsstund och avslutar vid kaffebordet. Bön och lovsång har vi i kyrksalen ibland på söndagar.

Vid de större helgerna inbjuder vi till speciella gudstjänster med predikan och sånginslag. Dagsamling hålls varannan måndag kl 13. Vi börjar med gemenskap vid kaffebordet, så sjunger vi önskesånger och lyssnar till en andakt.

Du är alltid välkommen till Saronkyrkan!

Om du undrar över något kan du kontakta styrelseordförande Ann-Britt Victorzon på tel. 06-7260034 eller skicka e-post till saronkyrkan@kyrktorget.net


Vår adress på Kyrktorget är www.kyrktorget.fi/saron.forsby


NYHETER

VI ERBJUDER

Gudstjänster

TELEFON
Telefon Styrelseordförande 06-726 00 34
EPOST
Epost
WEBB
www.baptist.fi/forsby
POSTADRESS
Victorzon, Bondevägen 73
0 FI-68920 Forsby, Finland

BESÖK OSS

Forsby Baptistförsamling
Saron, Forsbyvägen 381, Forsby

Hitta hit