Salemkapellet Sigtuna

Salemkapellet Sigtuna

Sigtuna Baptistförsamling har ett 60 tal aktiva medlemmar - de flesta inflyttade, med rötter i många olika kristna kyrkor och traditioner. Församlingen har en bred åldersspridning   Många som inte är medlemmar kommer också på gudstjänster och vid andra tillfällen

Salems ledord är mångfald, ansvar och omsorg.
 
Utöver gudstjänster finns bibelstudium och bön tisdagar 19.00 samt morgonbön på onsdagar kl. 09.00.
För kvinnofrukostar se kalender.
 
Nya Alpha- och betakurser startar den 16 sept.
 
Församlingen har en halvtidsanställd pastor Viola Norrby.
Hon träffas på tel 073 505 15 44 eller på mejl viola@vija.se
 
 
 
 
Ungdomsföreningen "Skeppet":
 
Scoutverksamheten vilar under höstterminen pga ledarbrist.
 
Ledare: Henrik Betnér tel. 0735 46 97 46
 
 
Församlingens plusgiro 671885-2
Skeppets plusgiro 53 40 59 -1

Varmt välkommen till Salem!
NYHETER

VI ERBJUDER

Gudstjänster

Samlingar i hemmen / Hemgrupper

Grundkurs i kristen tro / Alpha
Typ:Alpha- och Betakurser
Måndagar  18.30
Start:  2019 09 21
Info: Anmäl specialkost, matallergi. Kurs kostnadsfri men kan lämna frivilligt bidrag i samband m måltiden.
Bön
Onsdagar 09.00
Bibelstudier/Bibelsamtal
Tisdagar 19.00
TELEFON
Telefon 073 505 15 44
EPOST
Epost info@salemsigtuna.se, ordforande@salemsigtuna.se
WEBB
www.salemsigtuna.se
http://www.facebook.com/SalemSigtuna
POSTADRESS
Stora Gatan 28
19335 Sigtuna

BESÖK OSS

Salemförsamlingen
Salemkapellet, Stora Gatan 28, Sigtuna
Sigtuna
Hitta hit