Salemkyrkan Edsbyn

Evangeliska Frikyrkan
UTBUD • KALENDERMEDIATV

Vi erbjuder

Gudstjänster

Samlingar i hemmen / Hemgrupper

Söndagsskola

Samtalshjälp / Själavård

Grundkurs i kristen tro / Alpha

Barnverksamhet

Bön

Ungdomsaktiviteter

TELEFON
Exp. 0271 20470 Ordförande Bertil Eriksson 070 3441278
EPOST
Epost
WEBB
Hemsida
POSTADRESS
Box 131
82822 Edsbyn
BESÖK OSS
Salemkyrkan Edsbyn
Salemkyrkan, Södergatan 2, Edsbyn