Rogsta Baptistförsamling

Equmeniakyrkan
UTBUD KALENDER • MEDIA • TV

Media

TELEFON
Telefon 0650-56 01 33
Mobil 070-213 41 25 (ordförande)
EPOST
Epost
WEBB
www.kyrktorget.se/rogsta.baptist
POSTADRESS
c/o Svante Skarin, Sunnån 105
82494 Hudiksvall
BESÖK OSS
Rogsta Baptistförsamling
Ingsta kapell