Särkimo fria församling

Pingstförsamlingar i Svenskfinland Svenska och tvåspråkiga församlingar i Finland
UTBUD • KALENDER • MEDIATV
TELEFON
+358 (0)50 550 6460 +358 (0)50 596 9927
EPOST
sarkimo.pingstkyrka@netikka.fi
WEBB
sarkimo-pingstkyrka.fi
POSTADRESS
Bönehusvägen 24
66640 Maxmo, Finland
BESÖK OSS
Särkimo fria församling
Bönehusvägen 24,