Ett kapell helgat till Theotokos avsomnande tillkom redan under 1997 i Uppsala. Den första liturgin firades samma år på Apodosis av Theotokos insomnande. Kapellet flyttade under augusti 2001 till nya lokaler och församlingen disponerar numera kapellet på Gamla kyrkogården (snett bakom Carolina Rediviva - universitetsbiblioteket) för gudstjänster.Kapellet på Gamla kyrkogården

Uppsala grekisk-ortodoxa församling är i första hand en "missionsförsamling" där vi sätter bön och gudstjänst i fokus och tror på vår Herrens löfte "där två eller tre är församlade i mitt namn är jag mitt ibland dem". 

Vi firar i huvudsak gudstjänster på svenska, engelska och grekiska. För Dig som aldrig bevistat gudstjänst i den Ortodoxa kyrkan rekommenderar vi att Du läser "FAQ" sidan på församlingens hemsida. Efter en gudstjänst kan Du alltid dröja kvar och vi svarar gärna på Dina frågor!

Välkommen att fira gudstjänst med oss!

NYHETER

VI ERBJUDER

Gudstjänster

WEBB
http://www.ortodoxakyrkan.se/uppsala-forsamling
www.ortodoxakyrkan.se
POSTADRESS
c/o Fader Anders Åkerström<br>Bäverns Gränd 18 A
75319 Uppsala

BESÖK OSS

Uppsala grekisk-ortodoxa församling - Theotokos avsomnande
Kapellet på Gamla kyrkogården, Uppsala

Hitta hit