Oravais kapellförsamling

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Svenska och tvåspråkiga församlingar i Finland
UTBUDKALENDERMEDIATV

Oravais kyrka

Oravais kapellförsamling är en tvåspråkig församling i Österbotten i Finland. Kapellförsamlingen är en del av Vörå församling och Korsholms prosteri. Kapellförsamlingen hör till Borgå stift som är det svenskspråkiga stiftet inom Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Församlingen har ungefär 1.800 medlemmar och av dem är knappt 200 personer finsktalande.  

Pastorskansliet finns i Vörå med adress Bertby-Lålaxvägen 10
(kartlänk) och är öppet måndagar, tisdagar och onsdagar kl.10-13. I  juli öppet endast måndagar.

Kansliet i Oravais finns i församlingscentet på kyrkbacken (
kartlänk) och är öppet torsdagar kl.10-13 (även i juli).

Varmt välkommen till Oravais kapellförsamling!

  Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland


Foto: Hans Björknäs


NYHETER

VI ERBJUDER

Gudstjänster

TELEFON
Telefon +358 (0)6 3844 300
Mobil +358 (0)50-3505 970 (kyrkoherde)
EPOST
Epost oravais@evl.fi
WEBB
www.voraforsamling.fi
POSTADRESS
Kimovägen 19
0 FI-66800 Oravais, Finland

BESÖK OSS

Oravais kapellförsamling
Oravais församlingscenter, Kimovägen 19, Oravais

Vörå församlings pastorskansli, Bertby-Lålaxvägen 10, Vörå

Hitta hit