Munsala Baptistförsamling

Finlands svenska baptistsamfund Svenska och tvåspråkiga församlingar i Finland
UTBUD • KALENDERMEDIATV

Vi erbjuder

Gudstjänster

TELEFON
Pastor Jonas Ahlsved +358 (0)40-7010951
Ordförande Kjell Wallin +358 (0)44-5208238
EPOST
Epost
WEBB
http://munsalabaptistforsamling.com/
POSTADRESS
Kantlaxvägen 20 A
0 FI-66970 Hirvlax, Finland
BESÖK OSS
Munsala Baptistförsamling
Baptistkyrkan Hirvlax