Foto: Torbjörn Lundberg

Välkommen till Upplands Väsby Missionsförsamling!    (reviderad 201028/GON)

Corona-restriktioner 200911, se pdf

Inspelade gudstjänster under Corona-perioden, se förteckning

med senaste 4/10 med Jenny Dobers och 125-års historik samt 18/11 och 25/10

3 ungdomsledartjänster till Upplands Väsby och Rotebro, se annons i pdf - svar <6/11

-------------------------------------------------Församlingen tillhör

Upplands Väsby Missionskyrka - en fri och öppen kyrka som tillhör  Equmeniakyrkan  (union av Svenska Missionskyrkan + Baptistsamfundet+Metodistkyrkan sedan 2012-05).
Medlemskapet är öppet för alla som tror på Jesus Kristus.
Vi bedriver verksamhet för alla åldrar och firar gudstjänst varje söndag.Vår verksamhet är öppen för alla och du är varmt välkommen att delta i våra aktiviteter!
Vill du veta mer om församlingen eller den kristna tron är du välkommen att ta kontakt med oss.

---Veckoprogram  - välkommen till gemenskap för vuxna och barn

 • Söndags-Gudstjänster som andakt  med bön, sång och betraktelse - ev spelas de in, ljud eller video på YouTube - Skatten för 3år.. varannan söndag 4, 18/10, 1, 15, 29/11, 13/12
 • Tisdag kl 13 Tisdagsträff special för seniorer. Ta med eget fika.
 • Tisdag 16-19  Språkcafe  
 •              16:20-18 Scout Special - Info Anna-Karin Rönnblad   0739 476944.  ako1982@gmail.com
 • Onsdag 15.17 Eftis i kyrkvillan för 6-12 år - 17 korv för Eftis och Barnkör
 • Onsdagar 17:30  Barnkören övar
 • Onsdagar 18:30-19:30 Samtal om Gudstjänst på gång eller Upptäck livet!
 • Onsdagar 19:30 Stilla Stund  - bön och andakt
 • Torsdag 8:30 Morgonbön – bön för varandra, Väsby, världen
 • (Fredag ungdomshäng i KyrkVillan - på gång)

>>>>Församlingen  125 år i advent, se pdf, men mer finns om dess historia (klicka här)

-------Aktuellt

Onsdag  28/10  - skollov => ingen Eftis eller Barnkör

  18.30  Tro och Liv - vi samtalar om söndagens tema Vårt Eviga hopp
  19.30 Stilla stund  – bön och andakt

Söndag 1/11 kl 11 Allhelgonadagens Gudstjänst  Tema: Vårt evighetshopp. Stefan Andersson leder och predikar med Henrik Isaksson (Linda Alexandersson Corona-förhindrad) , musik av Anna Lindqvist och Anders Eriksson. Skatten för barnen - Ljuständning för de som flyttat hem till himlen. Kyrkkaffe

Måndag 2/11 17:30 Ledarsamling för Equmenia barn och ungdom - välkommen med - ny som tidigare ledare

Tisdag 3/1 13.00 Tisdagsträffen Ta med eget fika. Gemenskap och andakt.

             16.00-19.00 Språkcafe - gemenskap och språkträningen!  info : Ingemar Jarlebring 0702 288485

              16:30   Scouter  (8-10 år) -  information via Anna-Karin Rönnblad,  tfn 0739 476944

-----Biståndsprojekt och samarbeten-----

 • Via SecondHand-butiken Skopan, se Skopan.eu, och församlingsmedlemmars insatser där kan vi medverka i olika biståndsprojekt
 • Se film  om vårt internationella arbete via André och Vitor Hermanssons
 •  film om projekt Kitui Water i Kenya  klicka på

http://youtube.com/MissionskyrkanUV   (10 min)

Missionskyrkan Upplands Väsby var fram till 2014 involverad i två olika biståndsprojekt i Kitui, Kenya.  Det första är ett vatten- och matförsörjningsprojekt i byn Kwa-Vonza, utfört av NCCK (National Council of Churches of Kenya). Det andra är Mully Children's Familys två barnhem i Ndalani och Yatta. I samarbete med biståndsorganisationen Diakonia och Atlas Copcos personalförening Water for all 

--------------------

Mer information om församlingen finner du även via vår församlingstidning som kommer ut 4 gånger per år (klicka här), senaste från 6/9,  (äldre artiklar) - notera att tidningens  kalendarium kan ändras pga Corona-restriktioner.

Notera gärna vår adress på Kyrktorget:
www.kyrktorget.se/missionskyrkan.uv

Gåvor till församlingen via postgiro 179 979-0 eller via andra kanaler som Swish (se i pdf)

              och equmenia via postgiro 413 725-3

---------------Skriv gärna till Webbadministratören

Välkommen till Equmenia Scout Upplands Väsby!

  Välkommen till scouterna!

Var redo!   Vi har inga köer. Pröva på scout några gånger och
se om det är något som just du fastnar för.
Alla scoutförbund arbetar utifrån ett gemensamt scoutprogram med en gemensam värdegrund.

Equmenia Scout är en del av en världsvid scoutrörelse  och bedriver scouting på kristen grund.
Scout Special träffas på tisdagar mellan 16:30-18:00   Information Anna-Karin Rönnblad 0739 476944.  ako1982@gmail.com – välkommen!   för alla åldersgrupper för 8-10 år (och uppåt).

(Fredagar 19-22:30 Ungdomshäng på gång)

Equmenia Scout Upplands Väsby

Missionskyrkan, Herrgårdsvägen 45, Upplands Väsby

Kontakt: mejl: equmeniascoutupplandsvasby@gmail.com

Hemsida: equmeniaupplandsvasby.scout.se

Vi finns även på Facebook

 

NYHETER

KALENDER

torsdag 29/10 kl 08:30
Morgonbön

söndag 01/11 kl 11:00
Gudstjänst

Tema: Vårt evighetshopp. Stefan Andersson leder,  predikan av Linda Alexandersson, musik av Anna Lindqvist och Anders Erikssontisdag 03/11 kl 13:00
Tisdagsträff special för seniorer

Gemenskap -tid att prata med varandra. Eget fika tar du med själv. Andakt med bön och musik. Dagens Corona-restriktioner gälleronsdag 04/11 kl 18:30
Upptäck livet

Samtal om tro och liv - 7 olika teman - följt av Stilla stund 19:30onsdag 04/11 kl 19:30
Stilla Stund

bön och andaktSe hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster
Regelbundet var söndag kl 11
med nattvard en gång per månad

Söndagsskola
SKATTEN (3 år - ) Söndagsskola med och för barnen, samtidigt med gudstjänsten
Varannan söndag 11.00 - 6 och 20/9, 4/10, 1 och 15 och 29/11
Tillsammansgudstjänster är söndagar 18/10 och 13/12
Samlingar på andra språk/tolkning eller verksamhet för nysvenskar
Språkcafé samlas tisdagar 16-19
Samtalshjälp / Själavård
Kontakta pastor Stefan Andersson 0707-431 015
Barnverksamhet
Barnkör ålder 7-12 onsdagar 17:30-18:30
Eftis onsdagar 15-17 för 7-12 år - möts för spel, pyssel, läxläsning, bakning mm efter skoltid
Bön
onsdagar 19:30-20:00 En stilla stund - bön och andakt - nattvard firas vissa onsdagar

Senior/dagledig
Tisdagsträffar 13-15 för på-dagen-lediga med program och samvaro - eget fika medtages

Bibelstudier/Bibelsamtal
Onsdagar 18:30 2 alternativ, se program
TELEFON
Missionskyrkan 0735-269496
Stefan Andersson,pastor 0707-431015
EPOST
Missionskyrkan missionskyrkanuv@gmail.com
WEBB
Missionskyrkan
POSTADRESS
Herrgårdsvägen 45
19478 Upplands Väsby

BESÖK OSS

Missionskyrkan Upplands Väsby
Missionskyrkan, Herrgårdsvägen 45,
Upplands Väsby

Hitta hit