Välkommen till Upplands Väsby  Missionsförsamling!

Upplands Väsby Missionskyrka är en fri och öppen kyrka som tillhör  Equmeniakyrkan  (union av Svenska Missionskyrkan + Baptistsamfundet+Metodistkyrkan sedan 2012-05).
Medlemskapet är öppet för alla som tror på Jesus Kristus.
Vi bedriver verksamhet för alla åldrar och firar gudstjänst varje söndag.Vår verksamhet är öppen för alla och du är varmt välkommen att delta i våra aktiviteter!
Vill du veta mer om församlingen eller den kristna tron är du välkommen att ta kontakt med oss.

Veckoprogram  - välkommen till

 • Veckomässa onsdagar 20:30-21
 •  Vill Du känna stillhet och stanna upp en stund? - Veta mera ring 08-59030423 eller 0735-269496
 • Eftermiddagsbön torsdagar 14 - 14:30 14712 - vi ber för vår bygd och omvärld - vi träffas vid ljusbäraren.
 • Språkcafe tisdagar kl 16-19 och onsdagar kl 13-15 - Du är välkommen till Missionskyrkan - vi  fikar, pratar svenska, umgås och hjälper till med läxläsning. Vi bedriver även ett projekt för asyl-uppsökande.
 • Barnkör - onsdagar 17:30 (start 17/1) - information via Kerstin 0739 515 552
 • Scouterna samlas onsdagar kl 18:30 (terminsstart 17/1)
 • Tisdagsträff kl 13 för på-dagen-lediga

Aktuellt 

 • sö 21/1 KL 11 Gudstjänst med nattvard Tema: Jesus skapar tro
  • Henrik Isaksson leder, Erik Lund predikar, organist Torbjörn Lundberg
 • ti 23/1 tisdagsträff - Vi samtalar om livet förr.
 • Språkcafe både tisdag kl 16-19 och onsdag 13-15
 • barnkör och scouter onsdag 17/1
 • ons 24/1 20:30 veckomässa

 

 • Via SecondHand-butiken Skopan, se Skopan.eu, och församlingsmedlemmars insatser där kan vi medverka i olika biståndsprojekt
 • Se Joakim Wohlfeils bidrag till Musikhjälpen sö 161218 via SVT
 • Se filmer  om vårt internationella arbete via André och Vitor Hermanssons
 •  film om projekt Kitui Water i Kenya  klicka på

http://youtube.com/MissionskyrkanUV   (10 min)

Missionskyrkan Upplands Väsby var fram till 2014 involverad i två olika biståndsprojekt i Kitui, Kenya.  Det första är ett vatten- och matförsörjningsprojekt i byn Kwa-Vonza, utfört av NCCK (National Council of Churches of Kenya). Det andra är Mully Children's Familys två barnhem i Ndalani och Yatta. I samarbete med biståndsorganisationen Diakonia och Atlas Copcos personalförening Water for all 

--------------------

Mer information om församlingen finner du även via vår församlingstidning som kommer ut 4 gånger per år (klicka här), senaste från 29/11

Notera gärna vår adress på Kyrktorget:
www.kyrktorget.se/missionskyrkan.uv

Gåvor till församlingen via postgiro 179 979-0

              och equmenia via postgiro 413 725-3

---------------Skriv gärna till Webbadministratören

Välkommen till Equmenia Scout Upplands Väsby!

  Välkommen till scouterna!

Var redo!
Vi har inga köer.
Pröva på scout några gånger och
se om det är något som just du fastnar för.
Alla scoutförbund arbetar utifrån ett gemensamt
scoutprogram med en gemensam värdegrund.

Equmenia Scout är en del av en världsvid scoutrörelse
och bedriver scouting på kristen grund.
Scoutträffar på onsdagar mellan 18:30-20:00
för alla åldersgrupper från 7 år och uppåt.

Just nu har vi scouter från 7 år upp till 14 år.

Vi har Spårare/Upptäckare och Äventyrare i 4 patruller.

Equmenia Scout Upplands Väsby

Missionskyrkan, Herrgårdsvägen 45, Upplands Väsby

Kontakt: mejl: equmeniascoutupplandsvasby@gmail.com

Hemsida: equmeniaupplandsvasby.scout.se

    Vi finns även på Facebook

NYHETER

2018-01-05
Helgens samlingar
Lör 16:00 Gudsjänst och trettondagens grötfest

KALENDER

söndag 21/01 kl 11:00
Gudstjänst  med nattvard Tema: Jesus skapar tro Christina Grafström, predikan av Erik Lund. Orgel: Torbjörn Lundberg

tisdag 23/01 kl 13:00
Tisdagsträff för på-dagen-ledigaVi samtalar om livet förr

söndag 28/01 kl 11:00
GudstjänstTema: Nåd och tjänst Ankie Johansson, Eva Anfält, predikan av Stefan Andersson. Orgel: Tord Jägerskog Följs av12:30 Församlingsmöte

söndag 28/01 kl 12:30
Församlingsmöte

tisdag 30/01 kl 13:00
Tisdagsträff för på-dagen-ledigaGlad samvaro och14:15  Bibelsamtal kring Markusevangeliet med pastor Stefan

Se hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster
Regelbundet var söndag kl 11
med nattvard en gång per månad
Veckomässa onsdagar kl 20:30
Samlingar på andra språk/tolkning eller verksamhet för nysvenskar
Språkcafé tisdagar 16-19 och onsdagar kl 13-15
Samtalshjälp / Själavård
Kontakta pastor Stefan Andersson 0707-431 015
TELEFON
Missionskyrkan 0735-269496
Erik Lund, pastor 0730-617038
Stefan Andersson,pastor 0707-431015
EPOST
equmeniakyrkan.upplandsvasby@gmail.com
WEBB
Missionskyrkan
POSTADRESS
Herrgårdsvägen 45
19478 Upplands Väsby

BESÖK OSS

Missionskyrkan Upplands Väsby
Missionskyrkan, Herrgårdsvägen 45,
Upplands Väsby
Hitta hit