Välkommen till Upplands Väsby Missionsförsamling!    (180808)

Upplands Väsby Missionskyrka är en fri och öppen kyrka som tillhör  Equmeniakyrkan  (union av Svenska Missionskyrkan + Baptistsamfundet+Metodistkyrkan sedan 2012-05).
Medlemskapet är öppet för alla som tror på Jesus Kristus.
Vi bedriver verksamhet för alla åldrar och firar gudstjänst varje söndag.Vår verksamhet är öppen för alla och du är varmt välkommen att delta i våra aktiviteter!
Vill du veta mer om församlingen eller den kristna tron är du välkommen att ta kontakt med oss.

Veckoprogram  - välkommen till

 • (Veckomässa onsdagar 20:30-21 - paus under sommaren)
 •  Vill Du känna stillhet och stanna upp en stund? - Veta mera ring 08-59030423 eller 0735-269496
 • (Eftermiddagsbön torsdagar 14 - 14:30 - vi ber för vår bygd och omvärld - vi träffas vid ljusbäraren t o m 31/5)
 • (Språkcafe tisdagar kl 16-19 och onsdagar kl 13-15 - Du är välkommen till Missionskyrkan - vi  fikar, pratar svenska, umgås och hjälper till med läxläsning. Vi bedriver även ett projekt för asyl-uppsökande. Sommarpaus 14/6 - 20/8)
 • (Barnkör - onsdagar 17:30  - information via Kerstin 0739 515 552 - sommarlov till 5 september)
 • ( Scouterna samlas onsdagar kl 18:30 - sommarlov till 5 september)
 • (Tisdagsträff kl 13 för på-dagen-lediga - sommaruppehåll till  11/9)

Aktuellt

 • söndag 19/8 kl 11 Gudstjänst med nattvard
  Staffan Jernberg leder. Sven-Olov Jernberg predikar. Organist Torbjörn Lundberg
 • söndag 26/9 kl 11 Gudstjänst
  Christer Larsson leder. Stefan Andersson predikar. Organist Olov Olofson. Mötet följs av församlingsmöte

Biståndsverksamhet

 • Via SecondHand-butiken Skopan, se Skopan.eu, och församlingsmedlemmars insatser där kan vi medverka i olika biståndsprojekt
 • Se film  om vårt internationella arbete via André och Vitor Hermanssons
 •  film om projekt Kitui Water i Kenya  klicka på

http://youtube.com/MissionskyrkanUV   (10 min)

Missionskyrkan Upplands Väsby var fram till 2014 involverad i två olika biståndsprojekt i Kitui, Kenya.  Det första är ett vatten- och matförsörjningsprojekt i byn Kwa-Vonza, utfört av NCCK (National Council of Churches of Kenya). Det andra är Mully Children's Familys två barnhem i Ndalani och Yatta. I samarbete med biståndsorganisationen Diakonia och Atlas Copcos personalförening Water for all 

--------------------

Mer information om församlingen finner du även via vår församlingstidning som kommer ut 4 gånger per år (klicka här), senaste från 9/6

Notera gärna vår adress på Kyrktorget:
www.kyrktorget.se/missionskyrkan.uv

Gåvor till församlingen via postgiro 179 979-0

              och equmenia via postgiro 413 725-3

---------------Skriv gärna till Webbadministratören

Välkommen till Equmenia Scout Upplands Väsby!

  Välkommen till scouterna!

Var redo!
Vi har inga köer.
Pröva på scout några gånger och
se om det är något som just du fastnar för.
Alla scoutförbund arbetar utifrån ett gemensamt
scoutprogram med en gemensam värdegrund.

Equmenia Scout är en del av en världsvid scoutrörelse
och bedriver scouting på kristen grund.
Scoutträffar på onsdagar mellan 18:30-20:00
för alla åldersgrupper från 7 år och uppåt.

Just nu har vi scouter från 7 år upp till 14 år.

Vi har Spårare/Upptäckare och Äventyrare i 4 patruller.

Equmenia Scout Upplands Väsby

Missionskyrkan, Herrgårdsvägen 45, Upplands Väsby

Kontakt: mejl: equmeniascoutupplandsvasby@gmail.com

Hemsida: equmeniaupplandsvasby.scout.se

Vi finns även på Facebook

NYHETER

KALENDER

söndag 19/08 kl 11:00
Gudstjänst med nattvard

Staffan Jernberg leder. Sven-Olov Jernberg predikar. Organist Torbjörn Lundbergsöndag 26/08 kl 11:00
Gudstjänst

Christer Larsson leder. Stefan Andersson predikar. Organist Olov Olofson. Mötet följs av församlingsmötesöndag 26/08 kl 13:00
Församlingsmöte

Fastighetsfrågor mmsöndag 02/09 kl 11:00
Gudstjänst med pastorsinstallation

Eva Lenestad leder. Stefan Andersson installeras och predikar. Organist Kristina Holm. EQ-kyrkans  Anders Jonåker och Sune Grafström medverkar.måndag 03/09 kl 19:00
Politikerutfrågning

"Hur fortsätter vi att skapa ett vänligt, gott och hållbart Upplands
Väsby med plats för alla?
"  Joakim Wohlfeil leder en dialog med representanter för våra 9 inbjudna lokala partier i Väsby.Se hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster
Regelbundet var söndag kl 11
med nattvard en gång per månad

Samlingar på andra språk/tolkning eller verksamhet för nysvenskar
(Språkcafé tisdagar 16-19 och onsdagar kl 13-15 - sommaruppehåll)
Samtalshjälp / Själavård
Kontakta pastor Stefan Andersson 0707-431 015
Barnverksamhet
Barnkör ålder 7-12 onsdagar 17:30-18:30 - sommaruppehåll
Scouting onsdagar 18:30 - 20:00 - sommaruppehåll
Bön
torsdagar. kl.14.00-14.30 Eftermiddagsbön men sommaruppehåll
Välkommen att mötas du som vill vara med och be för vår byggd
och vår omvärld. Vi samlas kring ljusbäraren i kyrksalen.

Senior/dagledig
Tisdagsträffar 13-15 för på-dagen-lediga med program och samvaro vid kaffeborden t om 8/5. I sommar blir det torsdagskaffe kl 15 i juli + 2/8
TELEFON
Missionskyrkan 0735-269496
Stefan Andersson,pastor 0707-431015
EPOST
equmeniakyrkan.upplandsvasby@gmail.com
WEBB
Missionskyrkan
POSTADRESS
Herrgårdsvägen 45
19478 Upplands Väsby

BESÖK OSS

Missionskyrkan Upplands Väsby
Missionskyrkan, Herrgårdsvägen 45,
Upplands Väsby

Hitta hit