Foto: Torbjörn Lundberg

Välkommen till Upplands Väsby Missionsförsamling!    (reviderad 210114/GON)

Se aktuella Corona-restriktioner 201030 klicka här

Inspelade gudstjänster under Corona-perioden, se 2021-förteckning (inspelat 2020, klicka här) med senaste förinspelade gudstjänst 10/1, se nedan och Media

-------------------------------------------------Församlingen tillhör

Upplands Väsby Missionskyrka - en fri och öppen kyrka som tillhör  Equmeniakyrkan  (union av Svenska Missionskyrkan + Baptistsamfundet+Metodistkyrkan sedan 2012-05).
Medlemskapet är öppet för alla som tror på Jesus Kristus.
Vi bedriver verksamhet för alla åldrar och firar gudstjänst varje söndag.Vår verksamhet är öppen för alla och du är varmt välkommen att delta i våra aktiviteter!
Vill du veta mer om församlingen eller den kristna tron är du välkommen att ta kontakt med oss.

---Veckoprogram  - välkommen till gemenskap för vuxna och barn

 • Söndags-Gudstjänster som andakt  med bön, sång och betraktelse - ej i kyrkan - ev spelas de in, ljud eller video -
 • (Corona-paus:Tisdag kl 13 Tisdagsträff special för seniorer.)
 • Tisdag 15:30--18:30  Språkcafe  utomhus promenad, kaffe
 • (             16:20-18 Scout Special - Info Anna-Karin Rönnblad   0739 476944.  ako1982@gmail.com   paus  till 26/1)
 • (Onsdag 15-17 Eftis i kyrkvillan för 6-12 år - 17 korv för Eftis och Barnkör (paus till 27/1)
 • (Onsdagar 17:30  Barnkören övar (paus från 10/12 till 26/1)
 • (Onsdagar 19:30 Stilla Stund  - bön och andakt där du är - paus till 26/1)
 • Torsdag 8:30 Morgonbön där du är– bön för varandra, Väsby, världen

>>>>Församlingen  125 år 2020-12-08, (uppskjuten fest, se pdf,) mer mer finns om dess historia (klicka här)

-------Aktuellt 2021

Alla fysiska samlingar är inställda utom för barn-och ungdomsverksamheten - se veckoprogrammet ovan

Söndag  17/1 11:00 Gudstjänst - inspelad video, ej i kyrkan Tema:  Livets källa,  predikan av Stefan Andersson, musiker  Torbjörn Lundberg, som sjunger med Eva Anfält, Peter Novara, Stefan. Avvakta länk  till Youtube (finns även via Facebook)

Tisdag 19/1 11  Språkcafé  promenad, start vid Sigma Centrums entre

          kl 16-19 SPRÅKCAFÉ i tre mindre grupper (Corona anpassat) info via Ingemar Jarlebring   0702 288485

 Onsdag 20/1  17.30  samling för barn- och ungdomsledare för att planera nya terminen – tidigare liksom nya ledare välkommen!   Samlingar i de olika grupperna: Scouter, Eftis, Barnkören. Nya medarbetare presenterar sig

Onsdag 20/1 19 Ekumenisk bönevecka --  vi möts för att be Väsby kristna råd  – kyrkorna tillsammans!  Samlingen i Missionskyrkan Max 8 i respektive  kyrksalen, nedre plan och villan Se www.skr.org / Sveriges Kristna Råd

Torsdag 21/1  08.30   MORGONBÖN, i kyrkan eller plats som passar dig. Vi ber för varandra, andra, Väsby och världen.  Gud hör bön och bön förändrar förhållanden!

---Biståndsprojekt och samarbeten-----
 • Via SecondHand-butiken Skopan, se Skopan.eu, och församlingsmedlemmars insatser där kan vi medverka i olika biståndsprojekt- ÖPPET Onsdagar 16-19  och lördagar 10-14   MAX 50 personer i lokalen samtidigt  (ej cafe)   Finnvids väg 10.
 •  
 • Se film  om vårt internationella arbete via André och Vitor Hermanssons
 •  film om projekt Kitui Water i Kenya  klicka på

http://youtube.com/MissionskyrkanUV   (10 min)

Missionskyrkan Upplands Väsby var fram till 2014 involverad i två olika biståndsprojekt i Kitui, Kenya.  Det första är ett vatten- och matförsörjningsprojekt i byn Kwa-Vonza, utfört av NCCK (National Council of Churches of Kenya). Det andra är Mully Children's Familys två barnhem i Ndalani och Yatta. I samarbete med biståndsorganisationen Diakonia och Atlas Copcos personalförening Water for all 

------Församlingstidning

Mer information om församlingen finner du även via vår församlingstidning som kommer ut 4 gånger per år (klicka här), senaste från 26/11,  (äldre artiklar) - notera att tidningens  kalendarium kan ändras pga Corona-restriktioner.

Notera gärna vår adress på Kyrktorget:
www.kyrktorget.se/missionskyrkan.uv

Gåvor till församlingen via postgiro 179 979-0 eller via andra kanaler som Swish (se i pdf)

              och equmenia via postgiro 413 725-3

---------------Skriv gärna till Webbadministratören

Välkommen till Equmenia Scout Upplands Väsby!

  Välkommen till scouterna!

Var redo!   Vi har inga köer. Pröva på scout några gånger och
se om det är något som just du fastnar för.
Alla scoutförbund arbetar utifrån ett gemensamt scoutprogram med en gemensam värdegrund.

Equmenia Scout är en del av en världsvid scoutrörelse  och bedriver scouting på kristen grund.
Scout Special träffas på tisdagar mellan 16:30-18:00   Information Anna-Karin Rönnblad 0739 476944.  ako1982@gmail.com – välkommen!   för alla åldersgrupper för 8-10 år (och uppåt).

(Fredagar 19-22:30 Ungdomshäng på gång)

Equmenia Scout Upplands Väsby

Missionskyrkan, Herrgårdsvägen 45, Upplands Väsby

Kontakt: mejl: equmeniascoutupplandsvasby@gmail.com

Hemsida: equmeniaupplandsvasby.scout.se

Vi finns även på Facebook

 

NYHETER

KALENDER

söndag 17/01 kl 11:00
Gudstjänst - direktsänd

Tema: Livets källa,  predikan av Stefan Andersson, musiker  Torbjörn Lundberg


Plats: Videoutsändning från Missionskyrkan


onsdag 20/01 kl 18:30
Samtal

Samtal om tro och liv - Bibeln, kristen troonsdag 20/01 kl 19:03
Stilla Stund

Stilla Stund  - bön och andaktsöndag 24/01 kl 11:00
Gudstjänst - direktsänd

Tema:  Jesus skapar tro,  Magnus Kindbom leder predikan av Stefan Andersson, musiker  Kristina Holm


Plats: Videoutsändning från Missionskyrkan


onsdag 27/01 kl 18:30
Samtal

Samtal om tro och liv - Bibeln, kristen troSe hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster
Regelbundet var söndag kl 11
med nattvard en gång per månad

Söndagsskola
SKATTEN (3 år - ) Söndagsskola med och för barnen, samtidigt med gudstjänsten
Varannan söndag 11.00 - 6 och 20/9, 4/10, 1 och 15 och 29/11
Tillsammansgudstjänster är söndagar 18/10 och 13/12
Samlingar på andra språk/tolkning eller verksamhet för nysvenskar
Språkcafé samlas tisdagar 16-19
Samtalshjälp / Själavård
Kontakta pastor Stefan Andersson 0707-431 015
Barnverksamhet
Barnkör ålder 7-12 onsdagar 17:30-18:30
Eftis onsdagar 15-17 för 7-12 år - möts för spel, pyssel, läxläsning, bakning mm efter skoltid
Bön
onsdagar 19:30-20:00 En stilla stund - bön och andakt - nattvard firas vissa onsdagar

Senior/dagledig
Tisdagsträffar 13-15 för på-dagen-lediga med program och samvaro - eget fika medtages

Bibelstudier/Bibelsamtal
Onsdagar 18:30 2 alternativ, se program
TELEFON
Missionskyrkan 0735-269496
Stefan Andersson,pastor 0707-431015
EPOST
Missionskyrkan
WEBB
Missionskyrkan
POSTADRESS
Herrgårdsvägen 45
19478 Upplands Väsby

BESÖK OSS

Missionskyrkan Upplands Väsby
Missionskyrkan, Herrgårdsvägen 45,
Upplands Väsby

Hitta hit