Välkommen till Upplands Väsby Missionsförsamling!    (reviderad 190319/GON)

Upplands Väsby Missionskyrka är en fri och öppen kyrka som tillhör  Equmeniakyrkan  (union av Svenska Missionskyrkan + Baptistsamfundet+Metodistkyrkan sedan 2012-05).
Medlemskapet är öppet för alla som tror på Jesus Kristus.
Vi bedriver verksamhet för alla åldrar och firar gudstjänst varje söndag.Vår verksamhet är öppen för alla och du är varmt välkommen att delta i våra aktiviteter!
Vill du veta mer om församlingen eller den kristna tron är du välkommen att ta kontakt med oss.

-----Annons om ny ungdomsledare 190308 .. 0412 ------ se mer via pdf

LEDARE OCH UTVECKLARE - 100% TILLSVIDARETJÄNST

Fokus på församlingsutveckling med inriktning mot barn, ungdom och samhälle.

Vi är två grannförsamlingar i dynamiska och växande Stockholmsförorter.

Vi står i ett avgörande skede i hur vi kan göra Jesus Kristus relevant i en mångkulturell och sekulariserad tid.

Vi har en gemensam vision och vill tillsammans med Dig hitta möjligheter att erbjuda barn och unga växtplatser i vår gemenskap.

Missionskyrkan Upplands Väsby och Equmenia Rotebro. För mer information gå in på

vår hemsida www.kyrktorget.se/missionskyrkan.uv

Facebook Missionkyrkan i Upplands Väsby

Instagram missionskyrkanuv

--------------------------------------------------------------

Veckoprogram  - välkommen till

 • En stilla stund - bön och andakt  varje onsdag 19.30-20.00   (nattvard firas vissa onsdagar)  Vill Du känna stillhet och stanna upp en stund? - Veta mera ring 0707-431 015
 • Språkcafe tisdagar kl 16-19 och onsdagar kl 13-15 - Du är välkommen till Missionskyrkan - vi  fikar, pratar svenska, umgås och hjälper till med läxläsning. Vi bedriver även ett projekt för asyl-uppsökande.
 • Barnkör - onsdagar 17:30 - information via Kerstin 0739 515 552
 • Scouterna samlas onsdagar kl 18:30
 • Tisdagsträff kl 13 för på-dagen-lediga - se program

Aktuellt

onsdag 20/3 13 Språkcafe, 17:30 barnkör, 18:30 scout, 19:30 - 20:00 "En stilla stund" - bön och andakt

 • söndag 24/3 kl 11 Gudstjänst för alla åldrar

  Jungfru Marie bebådelsedag  Tema: Guds mäktiga verk   Barn och ledare för Barnkör och Scouter. Piano: Petri Katila. Musik: Högdalens Blå Gräs och Barnkören

 •  
 • tisdag 26/3 kl 13 Tisdagsträff för på-dagen-lediga Vi fikar och samtalar innan Bibelsamtal och studier med  Stefan Andersson om Johannesevangeliet
 • tisdag 26/3 16 - 19 Språkcafe
 •        
  tisdag 26/3 kl 19:00  Gudstjänstledarträff i kyrkan -Välkommen även du som vill känna efter
 •  
 • onsdag 27/3 : 13-15 språkcafe, 17:30 barnkör, 19:00 scout, 18:30 Bibelsamtal och studier av Johannesevangeliet,   19:30 - 20:00 "En stilla stund" - bön och andakt

Biståndsverksamhet

 • Via SecondHand-butiken Skopan, se Skopan.eu, och församlingsmedlemmars insatser där kan vi medverka i olika biståndsprojekt
 • Se film  om vårt internationella arbete via André och Vitor Hermanssons
 •  film om projekt Kitui Water i Kenya  klicka på

http://youtube.com/MissionskyrkanUV   (10 min)

Missionskyrkan Upplands Väsby var fram till 2014 involverad i två olika biståndsprojekt i Kitui, Kenya.  Det första är ett vatten- och matförsörjningsprojekt i byn Kwa-Vonza, utfört av NCCK (National Council of Churches of Kenya). Det andra är Mully Children's Familys två barnhem i Ndalani och Yatta. I samarbete med biståndsorganisationen Diakonia och Atlas Copcos personalförening Water for all 

--------------------

Mer information om församlingen finner du även via vår församlingstidning som kommer ut 4 gånger per år (klicka här), senaste från 17/3

Notera gärna vår adress på Kyrktorget:
www.kyrktorget.se/missionskyrkan.uv

Gåvor till församlingen via postgiro 179 979-0 eller via andra kanaler (se i pdf)

              och equmenia via postgiro 413 725-3

---------------Skriv gärna till Webbadministratören

Välkommen till Equmenia Scout Upplands Väsby!

  Välkommen till scouterna!

Var redo!
Vi har inga köer.
Pröva på scout några gånger och
se om det är något som just du fastnar för.
Alla scoutförbund arbetar utifrån ett gemensamt
scoutprogram med en gemensam värdegrund.

Equmenia Scout är en del av en världsvid scoutrörelse
och bedriver scouting på kristen grund.
Scoutträffar på onsdagar mellan 18:30-20:00
för alla åldersgrupper från 7 år och uppåt.

Just nu har vi scouter från 7 år upp till 14 år.

Vi har Spårare/Upptäckare och Äventyrare i 4 patruller.

Equmenia Scout Upplands Väsby

Missionskyrkan, Herrgårdsvägen 45, Upplands Väsby

Kontakt: mejl: equmeniascoutupplandsvasby@gmail.com

Hemsida: equmeniaupplandsvasby.scout.se

Vi finns även på Facebook

NYHETER

KALENDER

söndag 24/03 kl 11:00
Gudstjänst för alla åldrar

Jungfru Marie bebådelsedag  Tema: Guds mäktiga verk   Barn
och ledare för Barnkör och Scouter. Piano: Petri Katila. Musik: Högdalens Blå
Gräs
och Barnkören

tisdag 26/03 kl 13:00
Tisdagsträff för på-dagen-lediga

Vi fikar och samtalar innan Bibelsamtal och studier med  Stefan Andersson om Johannesevangeliet


Länk http://neider.se/Kyrkan/KyrkTorget//Program/2019/181121-Tisdagsprogram-vt-2019.pdf

tisdag 26/03 kl 19:00
Gudstjänstledarträff i kyrkan

Välkommen även du som vill känna efteronsdag 27/03 kl 18:30
Bibelsamtal och studier av Johannesevangeliet

Pastor Stefan Andersson lederonsdag 27/03 kl 19:30
Stilla stund, bön och andakt

Stefan Andersson lederSe hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster
Regelbundet var söndag kl 11
med nattvard en gång per månad

Söndagsskola
Skatten - månadsvis , se annons i länk http://neider.se/Kyrkan/KyrkTorget//Program/2019/190123-Skatten-annons.JPG
Samlingar på andra språk/tolkning eller verksamhet för nysvenskar
Språkcafé tisdagar 16-19 och onsdagar kl 13-15
Samtalshjälp / Själavård
Kontakta pastor Stefan Andersson 0707-431 015
Barnverksamhet
Barnkör ålder 7-12 onsdagar 17:30-18:30
Scouting onsdagar 18:30 - 20:00
Bön
onsdagar 19:30-20:00
En stilla stund - bön och andakt varje onsdag 19.30-20.00 (nattvard firas vissa onsdagar)

Senior/dagledig
Tisdagsträffar 13-15 för på-dagen-lediga med program och samvaro vid kaffeborden
Bibelstudier/Bibelsamtal
Johannesevangeliet skall studeras under våren 2019,
dels som inslag i Tisdagsträffarna, dels för på-dagen-upptagna vissa onsdagar
TELEFON
Missionskyrkan 0735-269496
Stefan Andersson,pastor 0707-431015
EPOST
Missionskyrkan missionskyrkanuv@gmail.com
WEBB
Missionskyrkan
POSTADRESS
Herrgårdsvägen 45
19478 Upplands Väsby

BESÖK OSS

Missionskyrkan Upplands Väsby
Missionskyrkan, Herrgårdsvägen 45,
Upplands Väsby

Hitta hit