Foto: Torbjörn Lundberg

Välkommen till Upplands Väsby Missionsförsamling!    (reviderad 200603/GON)

Under en period av de begränsningar som Corona-viruset orsakar.
-   Färre offentliga samlingar i kyrkan från 31/3
+ Tips om inspelade gudstjänster, se nedan efter Aktuellt:

+Ankis tips  om att Se och lyssna på under Corona-tider-klicka här

Församlingsstyrelsens råd om Corona-virus, se pdf

-------------------------------------------------Församlingen tillhör

Upplands Väsby Missionskyrka - en fri och öppen kyrka som tillhör  Equmeniakyrkan  (union av Svenska Missionskyrkan + Baptistsamfundet+Metodistkyrkan sedan 2012-05).
Medlemskapet är öppet för alla som tror på Jesus Kristus.
Vi bedriver verksamhet för alla åldrar och firar gudstjänst varje söndag.Vår verksamhet är öppen för alla och du är varmt välkommen att delta i våra aktiviteter!
Vill du veta mer om församlingen eller den kristna tron är du välkommen att ta kontakt med oss.

---OBS nedanstående veckoprogram är reducerat pga Corona-virus, se pdf

---Veckoprogram  - välkommen till gemenskap för vuxna och barn

 • Söndags-Gudstjänster som andakt  med bön, sång och betraktelse - ev spelas de in, ljud eller video på YouTube

  Deltagare som är äldre och/eller tillhör en riskgrupp bör dock avstå besöka kyrkosamlingar

 • Trekaffe i sommartid - juli-torsdagar kl 15
 •  
 • (Onsdagar är kyrkan öppen för andakt och bön 13 - 17  t o m 13/5)
 • (Morgonbön varje torsdag 8:30-9:15, paus, åter 15/9 - Bön gör skillnad!
 • Språkcafe tisdag 16-19 och onsdag 13-15 i mindre format

------Församlingen firar 125 år 3-4/10 ---se affisch i pdf

       + intresseanmäl dig till  fest 3/10 före 12/6 via  missionskyrkanuv@gmail.com

-------Aktuellt  - se även program för  maj

Söndagen 7/6 11:00 Gudstjänst Tema: Gud, Fader, Son och Ande  - Jan Hermansson leder. Suzanne Molin predikar (inspelad video), Olov Olofsson, musiker. 

Tisdag 9/6 16-19  Språkcafé (med Corona-restriktioner)

Onsdag 10/6 13-15 Språkcafé - våravslutning med samlingen  på Gunnes gård, Smedby

             3/6 13   Kaffe och gemenskap i kyrkans park –Om vädret tillåter. Ta med eget fika.

-----Tips om inspelade gudstjänster:

1)  söndag 22 mars i Missionskyrkan Upplands Väsby.

Tema: Guds mäktiga verk. Pastor Stefan Andersson leder och predikar (18-42), vid piano Joakim Wohlfeil, 58 minuter. Videoinspelning: Tom Broberg och Ingemar Hagengran

Klicka på länk   https://youtu.be/UOJPlyeZVfgen

  

2)  söndag 29 mars i Missionskyrkan Upplands Väsby

Tema: Försonaren. Förberedelser: Staffan Jernberg, ledning Christina Grafström, predikan; Sune Grafström (13:30-35:30), organist Torbjörn Lundberg. Inspelning: Tom Broberg och Ingemar Hagengran.  50 minuter

Klicka på länken https://youtu.be/0RG4nFDMMDY

 

3)  söndag  29 mars TV-gudstjänst från Equmeniakyrkan Hovslätt via SVT

Klicka på länken 

https://www.svtplay.se/video/26099312/gudstjanst/gudstjanst-29-mars-03-00?start=auto 

 

4) Torsdag 2 april. Pastor Stefan Andersson introducerar oss till påsken med bibelord och betraktelse. 10 minuter. Klicka på länken https://youtu.be/xJintlb0n2I

 

5) Palmsöndagen 5 april i Missionskyrkan, Uppl Väsby - Ljudinspelning av gudstjänsten , se https://www.kyrktorget.se/missionskyrkan.uv/media/

   60 minuter  med 2 nya medlemmar välkomnas (15-23), predikan av Stefan Andersson (25-44),  musiker Olov Olofsson

 

6) Påskdagen 12 april i Missionskyrkan, video om hela (72 minuter) gudstjänsten Tema: Kristus är uppstånden! -  Stefan Andersson leder och tolkar Winnieross Olofsson predikan (på engelska, 30..55 min) .  Olov Olofsson organist. Tom Brobeg inspelning och bön för barnen (10..13). Klicka på https://www.youtube.com/watch?v=CWwUDG_2psY&t=2455s

 

9) Söndag 19/4 kl 11 i Missionskyrkan, ljudinspelning (60 minuter) av gudstjänsten. Tema: Påskens vittnen.   Stefan Andersson leder och predikar (26-42). Organist Torbjörn Lundberg , lyssna via  media

 

10) Söndag 26/4 11 i Missionskyrkan, Tema: Den gode herden.   Eva Anfält o Ankie Johansson leder, David Rönn predikar (21-53).  Organist Kristina Holm - video om hela (70 minuter). Klicka på länken

https://www.youtube.com/watch?v=GIPmxtjiUtE

11) Söndag 3/5 11 i Missionskyrkan,  ljudinspelning (60 minuter) av gudstjänsten. Tema:  Vägen till livet. Stefan Andersson leder och predikar (24-44). Organist Kristina Holm. Skatten för barnen (11-20), lyssna via media

12)  Söndag 10/5 11 i Missionskyrkan, Tema: Att växa i tro.   Åke Jonsson predikar (23 – 43,  inspelat i tom, ekande kyrkolokal 5/5, starkt ljud).  Sune Grafström leder,  Organist Torbjörn Lundberg – Jan Hermansson: gitarr/sång/textläsning, Hendik Vare. Audio (55 minuter). Klicka på länken  https://www.youtube.com/watch?v=LKQwg6tzqNM&feature=youtu.be

 

13) Söndag 24/5 11 i Missionskyrkan,  ljudinspelning (64 minuter) av gudstjänsten. Tema: Hjälparen kommer - Eva Lenestad leder. David Rönn predikar. (16-45). Kristina Holm orgel och textläsning.- lyssna via media

 

14) Söndag 31/5 Pingstdagen  - ljudinspelning (71 minuter) av gudstjänsten. Tema: Den Helige Ande.  Stefan Andersson predikar (33-56)- Skatten för barnen med Eva Andersson - Winnieross Olofsson vittnesbörd (9-13)- Olov Olofsson orgel - .- lyssna via media   

-----Biståndsprojekt och samarbeten-----

 • Via SecondHand-butiken Skopan, se Skopan.eu, och församlingsmedlemmars insatser där kan vi medverka i olika biståndsprojekt
 • Se film  om vårt internationella arbete via André och Vitor Hermanssons
 •  film om projekt Kitui Water i Kenya  klicka på

http://youtube.com/MissionskyrkanUV   (10 min)

Missionskyrkan Upplands Väsby var fram till 2014 involverad i två olika biståndsprojekt i Kitui, Kenya.  Det första är ett vatten- och matförsörjningsprojekt i byn Kwa-Vonza, utfört av NCCK (National Council of Churches of Kenya). Det andra är Mully Children's Familys två barnhem i Ndalani och Yatta. I samarbete med biståndsorganisationen Diakonia och Atlas Copcos personalförening Water for all 

--------------------

Mer information om församlingen finner du även via vår församlingstidning som kommer ut 4 gånger per år (klicka här), senaste från 2/6,  (äldre artiklar) - notera att tidningens  kalendarium kan ändras pga Corona-restriktioner.

Notera gärna vår adress på Kyrktorget:
www.kyrktorget.se/missionskyrkan.uv

Gåvor till församlingen via postgiro 179 979-0 eller via andra kanaler som Swish (se i pdf)

              och equmenia via postgiro 413 725-3

---------------Skriv gärna till Webbadministratören

Välkommen till Equmenia Scout Upplands Väsby!

  Välkommen till scouterna!

Var redo!
Vi har inga köer.
Pröva på scout några gånger och
se om det är något som just du fastnar för.
Alla scoutförbund arbetar utifrån ett gemensamt
scoutprogram med en gemensam värdegrund.

Equmenia Scout är en del av en världsvid scoutrörelse
och bedriver scouting på kristen grund.
Scoutträffar på onsdagar mellan 18:30-20:00 utomhus unde Corona-tider

för alla åldersgrupper från 7 år och uppåt.

Just nu har vi scouter från 7 år upp till 14 år.

Vi har Spårare/Upptäckare och Äventyrare i 4 patruller.

Fredagar 19-22:30 Ungdomshäng från 3/4

Equmenia Scout Upplands Väsby

Missionskyrkan, Herrgårdsvägen 45, Upplands Väsby

Kontakt: mejl: equmeniascoutupplandsvasby@gmail.com

Hemsida: equmeniaupplandsvasby.scout.se

Vi finns även på Facebook

 

NYHETER

KALENDER

söndag 07/06 kl 11:00
Gudstjänst

Tema: Gud, Fader, Son och Ande.  Jan Hermansson leder,  predikan av Suzanne Molin, organist Olov Olofssonlördag 13/06 kl 12:00
Gudstjänst hos Sankt Johannes med gemensam eftermiddag

Gudstjänst hos Sankt Johannes församling följt av gemensam eftermiddagsöndag 14/06 kl 11:00
Gudstjänst i kyrkans park

Tema: Vårt dop   Stefan Andersson leder och predikar, musiker Olov Olofsson
söndag 21/06 kl 18:00
Gudstjänst i Pingstkyrkan

Den helige Johannes döpares dag. Tema:   Den Högstes profet


Plats: Pingstkyrkan, Upplands Väsby


torsdag 25/06 kl 15:00
Trekaffe i sommartid

Vi inbjuder till glad gemenskap, gott kaffe och ett enkelt program: 

Söndagsskolan på 1930-40 talet  med Vasti  D´Angelo  

- om Corona-restiktionerna tillåter!        Se hela kalendern

PROGRAMBLAD


VI ERBJUDER

Gudstjänster
Regelbundet var söndag kl 11
med nattvard en gång per månad
Under högsommaren är varannan gudstjänst i Pingstkyrkan kl 18

Söndagsskola
Skatten månadsvis , se annons i länk http://neider.se/Kyrkan/KyrkTorget//Program/2019/190123-Skatten-annons.JPG
Samlingar på andra språk/tolkning eller verksamhet för nysvenskar
Språkcafé samlas tisdagar 16-19 och onsdagar kl 13-15 - ej under sommaren
Samtalshjälp / Själavård
Kontakta pastor Stefan Andersson 0707-431 015
Barnverksamhet
(Barnkör ålder 7-12 onsdagar 17:30-18:30)
(Scouting onsdagar 18:30 - 20:00)
Bön
( onsdagar 19:30-20:00
En stilla stund - bön och andakt varannan onsdag 19.30-20.00 - nattvard firas vissa onsdagar)

Senior/dagledig
Sommarens torsdagsträffar kl 15 under juli
(Tisdagsträffar 13-15 för på-dagen-lediga med program och samvaro vid kaffeborden , se

Bibelstudier/Bibelsamtal
Studier av Apostlagärningarna avslutades i maj. Avvakta september för ny start.
TELEFON
Missionskyrkan 0735-269496
Stefan Andersson,pastor 0707-431015
EPOST
Missionskyrkan missionskyrkanuv@gmail.com
WEBB
Missionskyrkan
POSTADRESS
Herrgårdsvägen 45
19478 Upplands Väsby

BESÖK OSS

Missionskyrkan Upplands Väsby
Missionskyrkan, Herrgårdsvägen 45,
Upplands Väsby

Hitta hit