Foto: Torbjörn Lundberg

Välkommen till Upplands Väsby Missionsförsamling!    (reviderad 200802/GON)

Under en period av de begränsningar som Corona-viruset orsakar.
-   Färre offentliga samlingar i kyrkan från 31/3
+ Tips om inspelade gudstjänster, se nedan efter Aktuellt:

+Ankis tips  om att Se och lyssna på under Corona-tider-klicka här

Församlingsstyrelsens råd om Corona-virus, se pdf

-------------------------------------------------Församlingen tillhör

Upplands Väsby Missionskyrka - en fri och öppen kyrka som tillhör  Equmeniakyrkan  (union av Svenska Missionskyrkan + Baptistsamfundet+Metodistkyrkan sedan 2012-05).
Medlemskapet är öppet för alla som tror på Jesus Kristus.
Vi bedriver verksamhet för alla åldrar och firar gudstjänst varje söndag.Vår verksamhet är öppen för alla och du är varmt välkommen att delta i våra aktiviteter!
Vill du veta mer om församlingen eller den kristna tron är du välkommen att ta kontakt med oss.

---OBS nedanstående veckoprogram är reducerat pga Corona-virus, se pdf

---Veckoprogram  - välkommen till gemenskap för vuxna och barn

 • Söndags-Gudstjänster som andakt  med bön, sång och betraktelse - ev spelas de in, ljud eller video på YouTube

  Deltagare som är äldre och/eller tillhör en riskgrupp bör dock avstå besöka kyrkosamlingar

 • Trekaffe i sommartid - juli-torsdagar kl 15
 •  
 • (Onsdagar är kyrkan öppen för andakt och bön 13 - 17  t o m 13/5)
 • (Morgonbön varje torsdag 8:30-9:15, paus, åter 15/9 - Bön gör skillnad!
 • Språkcafe tisdag 16-18 under hela sommaren

------Församlingen firar 125 år 3-4/10 ---se affisch i pdf

       + intresseanmäl dig till  fest 3/10  via  missionskyrkanuv@gmail.com

-------Aktuellt

Tisdag 4/8 16-18  Språkcafé

Onsdag 5/8 kl 13  kaffe och gemenskap i parken bakom Missionskyrkan. Ta med eget kaffe.

Lördag 8/8 kl 18 Sång och musik i sommarkväll - Ellen Jernberg
och musiker underhåller i Missionskyrkans Park, se affisch i pdf

Söndag 9/8 kl 11  Gudstjänst  Tema: Goda förvaltare.   Sven-Olov Jernberg leder och predikar, musiker Olov Olofsson

-----Tips om inspelade gudstjänster:

1)  söndag 22 mars i Missionskyrkan Upplands Väsby.

Tema: Guds mäktiga verk. Pastor Stefan Andersson leder och predikar (18-42), vid piano Joakim Wohlfeil, 58 minuter. Videoinspelning: Tom Broberg och Ingemar Hagengran

Klicka på länk   https://youtu.be/UOJPlyeZVfgen

  

2)  söndag 29 mars i Missionskyrkan Upplands Väsby

Tema: Försonaren. Förberedelser: Staffan Jernberg, ledning Christina Grafström, predikan; Sune Grafström (13:30-35:30), organist Torbjörn Lundberg. Inspelning: Tom Broberg och Ingemar Hagengran.  50 minuter

Klicka på länken https://youtu.be/0RG4nFDMMDY

 

3)  söndag  29 mars TV-gudstjänst från Equmeniakyrkan Hovslätt via SVT

Klicka på länken 

https://www.svtplay.se/video/26099312/gudstjanst/gudstjanst-29-mars-03-00?start=auto 

 

4) Torsdag 2 april. Pastor Stefan Andersson introducerar oss till påsken med bibelord och betraktelse. 10 minuter. Klicka på länken https://youtu.be/xJintlb0n2I

 

5) Palmsöndagen 5 april i Missionskyrkan, Uppl Väsby - Ljudinspelning av gudstjänsten , se https://www.kyrktorget.se/missionskyrkan.uv/media/

   60 minuter  med 2 nya medlemmar välkomnas (15-23), predikan av Stefan Andersson (25-44),  musiker Olov Olofsson

 

6) Påskdagen 12 april i Missionskyrkan, video om hela (72 minuter) gudstjänsten Tema: Kristus är uppstånden! -  Stefan Andersson leder och tolkar Winnieross Olofsson predikan (på engelska, 30..55 min) .  Olov Olofsson organist. Tom Brobeg inspelning och bön för barnen (10..13). Klicka på https://www.youtube.com/watch?v=CWwUDG_2psY&t=2455s

 

9) Söndag 19/4 kl 11 i Missionskyrkan, ljudinspelning (60 minuter) av gudstjänsten. Tema: Påskens vittnen.   Stefan Andersson leder och predikar (26-42). Organist Torbjörn Lundberg , lyssna via  media

 

10) Söndag 26/4 11 i Missionskyrkan, Tema: Den gode herden.   Eva Anfält o Ankie Johansson leder, David Rönn predikar (21-53).  Organist Kristina Holm - video om hela (70 minuter). Klicka på länken

https://www.youtube.com/watch?v=GIPmxtjiUtE

11) Söndag 3/5 11 i Missionskyrkan,  ljudinspelning (60 minuter) av gudstjänsten. Tema:  Vägen till livet. Stefan Andersson leder och predikar (24-44). Organist Kristina Holm. Skatten för barnen (11-20), lyssna via media

12)  Söndag 10/5 11 i Missionskyrkan, Tema: Att växa i tro.   Åke Jonsson predikar (23 – 43,  inspelat i tom, ekande kyrkolokal 5/5, starkt ljud).  Sune Grafström leder,  Organist Torbjörn Lundberg – Jan Hermansson: gitarr/sång/textläsning, Hendik Vare. Audio (55 minuter). Klicka på länken  https://www.youtube.com/watch?v=LKQwg6tzqNM&feature=youtu.be

 

13) Söndag 24/5 11 i Missionskyrkan,  ljudinspelning (64 minuter) av gudstjänsten. Tema: Hjälparen kommer - Eva Lenestad leder. David Rönn predikar. (16-45). Kristina Holm orgel och textläsning.- lyssna via media

 

14) Söndag 31/5 Pingstdagen  - ljudinspelning (71 minuter) av gudstjänsten. Tema: Den Helige Ande.  Stefan Andersson predikar (33-56)- Skatten för barnen med Eva Andersson - Winnieross Olofsson vittnesbörd (9-13)- Olov Olofsson orgel - .- lyssna via media   

14)  Söndag  7/6  - videoinspelning av predikan och  ljudinspelning  av gudstjänsten - Gudstjänstledare och sång Janne Hermansson - Musik Olov Olofsson - Videopredikan Suzanne Molin, se via  https://www.youtube.com/watch?v=xQPUAL_wWYc&feature=youtu.be - eller lyssna på hela gudstjänsten via media

 

15) Söndag 12/6 11 i Missionskyrkan,  ljudinspelning  av gudstjänsten. Apostladagens tema: Sänd mig -. David Rönn leder och predikar. (18-47). Kristina Holm orgel.- lyssna via media

-----Biståndsprojekt och samarbeten-----

 • Via SecondHand-butiken Skopan, se Skopan.eu, och församlingsmedlemmars insatser där kan vi medverka i olika biståndsprojekt
 • Se film  om vårt internationella arbete via André och Vitor Hermanssons
 •  film om projekt Kitui Water i Kenya  klicka på

http://youtube.com/MissionskyrkanUV   (10 min)

Missionskyrkan Upplands Väsby var fram till 2014 involverad i två olika biståndsprojekt i Kitui, Kenya.  Det första är ett vatten- och matförsörjningsprojekt i byn Kwa-Vonza, utfört av NCCK (National Council of Churches of Kenya). Det andra är Mully Children's Familys två barnhem i Ndalani och Yatta. I samarbete med biståndsorganisationen Diakonia och Atlas Copcos personalförening Water for all 

--------------------

Mer information om församlingen finner du även via vår församlingstidning som kommer ut 4 gånger per år (klicka här), senaste från 2/6,  (äldre artiklar) - notera att tidningens  kalendarium kan ändras pga Corona-restriktioner.

Notera gärna vår adress på Kyrktorget:
www.kyrktorget.se/missionskyrkan.uv

Gåvor till församlingen via postgiro 179 979-0 eller via andra kanaler som Swish (se i pdf)

              och equmenia via postgiro 413 725-3

---------------Skriv gärna till Webbadministratören

Välkommen till Equmenia Scout Upplands Väsby!

  Välkommen till scouterna!

Var redo!
Vi har inga köer.
Pröva på scout några gånger och
se om det är något som just du fastnar för.
Alla scoutförbund arbetar utifrån ett gemensamt
scoutprogram med en gemensam värdegrund.

Equmenia Scout är en del av en världsvid scoutrörelse
och bedriver scouting på kristen grund.
Scoutträffar på onsdagar mellan 18:30-20:00 utomhus unde Corona-tider

för alla åldersgrupper från 7 år och uppåt.

Just nu har vi scouter från 7 år upp till 14 år.

Vi har Spårare/Upptäckare och Äventyrare i 4 patruller.

Fredagar 19-22:30 Ungdomshäng från 3/4

Equmenia Scout Upplands Väsby

Missionskyrkan, Herrgårdsvägen 45, Upplands Väsby

Kontakt: mejl: equmeniascoutupplandsvasby@gmail.com

Hemsida: equmeniaupplandsvasby.scout.se

Vi finns även på Facebook

 

NYHETER

KALENDER

lördag 08/08 kl 18:00
Sång och musik i sommarkväll

Ellen Jernberg och musiker underhåller i Missionskyrkans Park


Länk http://neider.se/Kyrkan/KyrkTorget//2020/200808-Ellen-konsert.pdf

söndag 09/08 kl 11:00
Gudstjänst

Tema: Goda förvaltare.   Sven-Olov Jernberg leder och predikar, musiker Tord Jägerskogonsdag 12/08 kl 13:00
Onsdagsträffar utomhus

Onsdagar 13.00. Vi möts för kaffe och gemenskap i parken bakom
Missionskyrkan. Ta med eget kaffe.
Varmt välkommen!söndag 16/08 kl 11:00
Gudstjänst

Tema:  Nådens gåvor. Eva Anfält och Anki Johansson leder,  predikan av Eva Danneholm, musiker Olov Olofssononsdag 19/08 kl 13:00
Onsdagsträffar utomhus

Onsdagar 13.00. Vi möts för kaffe och gemenskap i parken bakom
Missionskyrkan. Ta med eget kaffe.
Varmt välkommen!Se hela kalendern

PROGRAMBLAD


VI ERBJUDER

Gudstjänster
Regelbundet var söndag kl 11
med nattvard en gång per månad
Under högsommaren är varannan gudstjänst i Pingstkyrkan kl 18

Söndagsskola
Skatten tar sommarpaus
Samlingar på andra språk/tolkning eller verksamhet för nysvenskar
Språkcafé samlas tisdagar 16-18 under sommaren
Samtalshjälp / Själavård
Kontakta pastor Stefan Andersson 0707-431 015
Barnverksamhet
(Barnkör ålder 7-12 onsdagar 17:30-18:30)
(Scouting onsdagar 18:30 - 20:00)
Bön
(sommarpaus onsdagar 19:30-20:00 En stilla stund - bön och andakt varannan onsdag 19.30-20.00 - nattvard firas vissa onsdagar)

Senior/dagledig
Sommarens torsdagsträffar kl 15 under juli
(Tisdagsträffar 13-15 för på-dagen-lediga med program och samvaro vid kaffeborden , se

Bibelstudier/Bibelsamtal
Sommarpaus för Bibelsamtal. Avvakta september för ny start.och ämne
TELEFON
Missionskyrkan 0735-269496
Stefan Andersson,pastor 0707-431015
EPOST
Missionskyrkan missionskyrkanuv@gmail.com
WEBB
Missionskyrkan
POSTADRESS
Herrgårdsvägen 45
19478 Upplands Väsby

BESÖK OSS

Missionskyrkan Upplands Väsby
Missionskyrkan, Herrgårdsvägen 45,
Upplands Väsby

Hitta hit