Foto: Torbjörn Lundberg

Välkommen till Upplands Väsby Missionsförsamling!    (reviderad 191121/GON)

Upplands Väsby Missionskyrka är en fri och öppen kyrka som tillhör  Equmeniakyrkan  (union av Svenska Missionskyrkan + Baptistsamfundet+Metodistkyrkan sedan 2012-05).
Medlemskapet är öppet för alla som tror på Jesus Kristus.
Vi bedriver verksamhet för alla åldrar och firar gudstjänst varje söndag.Vår verksamhet är öppen för alla och du är varmt välkommen att delta i våra aktiviteter!
Vill du veta mer om församlingen eller den kristna tron är du välkommen att ta kontakt med oss.

--------------------------------------------------------------

Veckoprogram  - välkommen till

 • En stilla stund - bön och andakt  varannan onsdag 19.30-20.00   - nattvard firas första onsdag i månaden!  Vill Du känna stillhet och stanna upp en stund? - Veta mera ring 0707-431 015 - se mer i pdf
 • Språkcafe  (tisdagar kl 16-19 och onsdagar kl 13-15) - då Du är välkommen till Missionskyrkan - vi  fikar, pratar svenska, umgås och hjälper till med läxläsning. Vi bedriver även ett projekt för asyl-uppsökande
 • Barnkör -  onsdagar 17:30 - information via Kerstin 0739 515 552
 • Scouterna -  samlas onsdagar kl 18:30, se equmeniaupptakt
 • Tisdagsträff kl 13 för på-dagen-lediga - höstprogram, se pdf
 • Bibelsamtal om  Apostlagärningarna varannan onsdag 11/9.. kl 18:30, se pdf

Aktuellt

 • söndag 23/11 kl 11 Gudstjänst Tema: ??  Sven-Olov Jernberg presdikar leder, Staffan Jernberg leder. Ellen Jernberg sjunger och Olov Olofsson är musiker. Kyrkkaffe.
 •  
 • Tisdag 26/11 10.00 obs tiden Tisdagsträffen. Vi gör iordning för julmarknaden
 •  
 • Språkcafé tisdag 16-19 och onsdag 13-15
 • onsdag 27/11 : 17.30 Barnkören         18.30 Scouterna
   19.30 Stilla stund – bön och andakt
 • lördag 30/11 10-13 Julmarknad - servering, försäljning, andakt med barnkören, se affisch i jpeg
 • söndag 1/12 11:00 Första adventsgudstjänst - Sketten för barnen, Joakim Wohlfeil leder, Stefan Andersson predikar, kören SingSing leds av Lena Wohlfeil, organist Torbjörn Lundberg

 

Biståndsprojekt och samarbeten

 • Rapport från Equmeniakyrkans  Kyrkokonferens i
  Jönköping 29/5 - 2/6 - se kyrktorget och som pdf
   samt bild på de ordinerade i png
 •  
 • Via SecondHand-butiken Skopan, se Skopan.eu, och församlingsmedlemmars insatser där kan vi medverka i olika biståndsprojekt
 • Se film  om vårt internationella arbete via André och Vitor Hermanssons
 •  film om projekt Kitui Water i Kenya  klicka på

http://youtube.com/MissionskyrkanUV   (10 min)

Missionskyrkan Upplands Väsby var fram till 2014 involverad i två olika biståndsprojekt i Kitui, Kenya.  Det första är ett vatten- och matförsörjningsprojekt i byn Kwa-Vonza, utfört av NCCK (National Council of Churches of Kenya). Det andra är Mully Children's Familys två barnhem i Ndalani och Yatta. I samarbete med biståndsorganisationen Diakonia och Atlas Copcos personalförening Water for all 

--------------------

Mer information om församlingen finner du även via vår församlingstidning som kommer ut 4 gånger per år (klicka här), senaste från 10/9

Notera gärna vår adress på Kyrktorget:
www.kyrktorget.se/missionskyrkan.uv

Gåvor till församlingen via postgiro 179 979-0 eller via andra kanaler som Swish (se i pdf)

              och equmenia via postgiro 413 725-3

---------------Skriv gärna till Webbadministratören

Välkommen till Equmenia Scout Upplands Väsby!

  Välkommen till scouterna!

Var redo!
Vi har inga köer.
Pröva på scout några gånger och
se om det är något som just du fastnar för.
Alla scoutförbund arbetar utifrån ett gemensamt
scoutprogram med en gemensam värdegrund.

Equmenia Scout är en del av en världsvid scoutrörelse
och bedriver scouting på kristen grund.
Scoutträffar på onsdagar mellan 18:30-20:00
för alla åldersgrupper från 7 år och uppåt.

Just nu har vi scouter från 7 år upp till 14 år.

Vi har Spårare/Upptäckare och Äventyrare i 4 patruller.

Equmenia Scout Upplands Väsby

Missionskyrkan, Herrgårdsvägen 45, Upplands Väsby

Kontakt: mejl: equmeniascoutupplandsvasby@gmail.com

Hemsida: equmeniaupplandsvasby.scout.se

Vi finns även på Facebook

NYHETER

KALENDER

söndag 24/11 kl 11:00
Gudstjänst

Tema: Kristi återkomst  predikan av  Sven-Olov Jernberg, musik av Ellen Jernberg och Olov Olofssontisdag 26/11 kl 13:00
Tisdagsträff för på-dagen-lediga

Iordning ställande för Julbasar.tisdag 26/11 kl 16:00
Språkcafé 16-19

onsdag 27/11 kl 13:00
Språkcafé

onsdag 27/11 kl 19:30
En stilla stund med nattvard

En stilla stund för bön och andakt - vill du känna stillhet och stanna upp en stund?

Nattvard firas sista onsdagen i månaden! Mer info via 070-7431015


Länk http://neider.se/Kyrkan/KyrkTorget//Program/2019/190904-Stilla-stund-HT19.pdf

Se hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster
Regelbundet var söndag kl 11
med nattvard en gång per månad

Söndagsskola
Skatten månadsvis , se annons i länk http://neider.se/Kyrkan/KyrkTorget//Program/2019/190123-Skatten-annons.JPG
Samlingar på andra språk/tolkning eller verksamhet för nysvenskar
Språkcafé samlas tisdagar 16-19 och onsdagar kl 13-15
Samtalshjälp / Själavård
Kontakta pastor Stefan Andersson 0707-431 015
Barnverksamhet
Barnkör ålder 7-12 onsdagar 17:30-18:30
Scouting onsdagar 18:30 - 20:00
Bön
onsdagar 19:30-20:00
En stilla stund - bön och andakt varannan onsdag 19.30-20.00 (nattvard firas vissa onsdagar)

Senior/dagledig
Tisdagsträffar 13-15 för på-dagen-lediga med program och samvaro vid kaffeborden
Bibelstudier/Bibelsamtal
Apostlagärningarna skall studeras under hösten 2019,
dels som inslag i Tisdagsträffarna, dels för på-dagen-upptagna vissa onsdagar
TELEFON
Missionskyrkan 0735-269496
Stefan Andersson,pastor 0707-431015
EPOST
Missionskyrkan missionskyrkanuv@gmail.com
WEBB
Missionskyrkan
POSTADRESS
Herrgårdsvägen 45
19478 Upplands Väsby

BESÖK OSS

Missionskyrkan Upplands Väsby
Missionskyrkan, Herrgårdsvägen 45,
Upplands Väsby

Hitta hit