Foto: Torbjörn Lundberg

Välkommen till Equmeniakyrkan Upplands Väsby - efter namnbyte 2021-09-26 från Missionskyrkan!    (reviderad 220222/GON+IH)

Aktuell information finns på församlingens  hemsida, klicka på  equmeniakyrkan.se/upplandsvasby

Här nedan finns historisk information om Misionsförsamlingens 126 år i Upplands Väsby.

----------Församlingen tillhör

Equmeniakyrkan Upplands Väsby - en fri och öppen kyrka som tillhör  Equmeniakyrkan  (union av Svenska Missionskyrkan + Baptistsamfundet+Metodistkyrkan sedan 2012-05).
Medlemskapet är öppet för alla som tror på Jesus Kristus.
Vi bedriver verksamhet för alla åldrar och firar gudstjänst varje söndag.Vår verksamhet är öppen för alla och du är varmt välkommen att delta i våra aktiviteter!
Vill du veta mer om församlingen eller den kristna tron är du välkommen att ta kontakt med oss.

      

       

        

  Församlingens namnbyte sker stegvis

efter beslut i juni 2021 att byta namn till

Equmeniakyrkan i Upplands Väsby

från Missionskyrkan Upplands Väsby

 

 

 

 

------- Församlingen 125 år 2020-12-08,

     

          se mer om församlingens historia - klicka här

-----Inspelade gudstjänster under Corona-perioden, klicka på att se 2021-förteckning  (inspelat 2020, klicka här)

 

NYHETER

VI ERBJUDER

Gudstjänster
Regelbundet var söndag kl 11 - med nattvard en gång per månad

Söndagsskola
SKATTEN (3 år - ) Söndagsskola med och för barnen, samtidigt med gudstjänsten

Samlingar på andra språk/tolkning eller verksamhet för nysvenskar
Språkcafé samlas tisdagar 16-19
Samtalshjälp / Själavård
Kontakta pastor Stefan Andersson 0707-431 015
Barnverksamhet
Barnkör ålder 7-12 onsdagar 17:30-18:30
Eftis onsdagar 15-17 för 7-12 år - möts för spel, pyssel, läxläsning, bakning mm efter skoltid
Scout tisdagar 16:30
Bön
Torsdag morgon
Bibelstudier/Bibelsamtal
Onsdagar 18:30
TELEFON
Equmeniakyrkan 0735-269496
Stefan Andersson,pastor 0707-431015
EPOST
Equmeniakyrkan
WEBB
Equmeniakyrkan
POSTADRESS
Herrgårdsvägen 45
19478 Upplands Väsby

BESÖK OSS

Missionskyrkan Upplands Väsby
Missionskyrkan, Herrgårdsvägen 45,
Upplands Väsby

Hitta hit