Foto: Torbjörn Lundberg

Välkommen till Upplands Väsby Missionsförsamling!    (reviderad 200225/GON)

Upplands Väsby Missionskyrka är en fri och öppen kyrka som tillhör  Equmeniakyrkan  (union av Svenska Missionskyrkan + Baptistsamfundet+Metodistkyrkan sedan 2012-05).
Medlemskapet är öppet för alla som tror på Jesus Kristus.
Vi bedriver verksamhet för alla åldrar och firar gudstjänst varje söndag.Vår verksamhet är öppen för alla och du är varmt välkommen att delta i våra aktiviteter!
Vill du veta mer om församlingen eller den kristna tron är du välkommen att ta kontakt med oss.

--------------------------------------------------------------

Veckoprogram  - välkommen till gemenskap för vuxna och barn

 • En stilla stund - bön och andakt  varje onsdag 19.30-20.00   - nattvard firas första onsdag i månaden!  Vill Du känna stillhet och stanna upp en stund? - Veta mera ring 0707-431 015 - se mer i pdf
 • bönesamling varje torsdag 8.30-9.15 till 30/4 - Varmt välkommen! Vi inbjuder till Bön för Väsby,
  varandra och världen. Bön gör skillnad!
 • Språkcafe  (tisdagar kl 16-19 och onsdagar kl 13-15) - då Du är välkommen till Missionskyrkan - vi  fikar, pratar svenska, umgås och hjälper till med läxläsning. Vi bedriver även ett projekt för asyl-uppsökande, se mer i pdf
 • Barnkör -  onsdagar 17:30 - information via Kerstin 0739 515 552
 • Skatten för barnen -söndagsskolan -varannan söndag (23/2, 8/3, 22/3 gudstjänst för alla åldrar, 4/4 , 12/4 – påskdag special, 19/4, 3/5 och 17/5 gudstjänst för alla åldrar och termin avslutas)
 • Scouterna -  samlas onsdagar kl 18:30, se mer i pdf
 • Tisdagsvännerna kl 13 för på-dagen-lediga - program våren 2020, se pdf
 • Bibelsamtal om  Apostlagärningarna varannan onsdag  kl 18:30, se jpeg

--------------------------Aktuellt----------------------------------

 

Onsdag 25/2 13-15 Språkcafé
   17:00 scout-yngre 17.30 Barnkören    18.30 Scout-äldre.

    18:30 Bibelsamtal Apostlagärningarna kapitel 18-19

   19.30 Stilla stund – bön andakt

torsdagar 8:30-9:15 Bönesamling - Vi inbjuder till Bön för Väsby, varandra och världen. Bön gör skillnad!

Söndag 1/3 11.00 Gudstjänst  Henrik Isaksson leder. David Rönn predikar. Olov Olofsson, musiker. Kyrkkaffe
Kjell Jonasson, som tidigare annonserats, predikar söndag 19/4

Tisdag 3/3 13.00 Tisdagsträffen Obs. ändrat program till Bibelsamtal Apostlagärningarna kapitel 20-21
              (tema Språkcafé med Ingemar Jarlebring uppskjutet till 10/3)
        16-19 Språkcafé

-----------------Biståndsprojekt och samarbeten---------------

 • Rapport från Equmeniakyrkans  Kyrkokonferens
  Jönköping 29/5 - 2/6 - se kyrktorget och som pdf
   samt bild på de ordinerade i png
 •  
 • Via SecondHand-butiken Skopan, se Skopan.eu, och församlingsmedlemmars insatser där kan vi medverka i olika biståndsprojekt
 • Se film  om vårt internationella arbete via André och Vitor Hermanssons
 •  film om projekt Kitui Water i Kenya  klicka på

http://youtube.com/MissionskyrkanUV   (10 min)

Missionskyrkan Upplands Väsby var fram till 2014 involverad i två olika biståndsprojekt i Kitui, Kenya.  Det första är ett vatten- och matförsörjningsprojekt i byn Kwa-Vonza, utfört av NCCK (National Council of Churches of Kenya). Det andra är Mully Children's Familys två barnhem i Ndalani och Yatta. I samarbete med biståndsorganisationen Diakonia och Atlas Copcos personalförening Water for all 

--------------------

Mer information om församlingen finner du även via vår församlingstidning som kommer ut 4 gånger per år (klicka här), senaste från 29/11,  (äldre artiklar)

Notera gärna vår adress på Kyrktorget:
www.kyrktorget.se/missionskyrkan.uv

Gåvor till församlingen via postgiro 179 979-0 eller via andra kanaler som Swish (se i pdf)

              och equmenia via postgiro 413 725-3

---------------Skriv gärna till Webbadministratören

Välkommen till Equmenia Scout Upplands Väsby!

  Välkommen till scouterna!

Var redo!
Vi har inga köer.
Pröva på scout några gånger och
se om det är något som just du fastnar för.
Alla scoutförbund arbetar utifrån ett gemensamt
scoutprogram med en gemensam värdegrund.

Equmenia Scout är en del av en världsvid scoutrörelse
och bedriver scouting på kristen grund.
Scoutträffar på onsdagar mellan 18:30-20:00
för alla åldersgrupper från 7 år och uppåt.

Just nu har vi scouter från 7 år upp till 14 år.

Vi har Spårare/Upptäckare och Äventyrare i 4 patruller.

Equmenia Scout Upplands Väsby

Missionskyrkan, Herrgårdsvägen 45, Upplands Väsby

Kontakt: mejl: equmeniascoutupplandsvasby@gmail.com

Hemsida: equmeniaupplandsvasby.scout.se

Vi finns även på Facebook

 

NYHETER

KALENDER

söndag 01/03 kl 11:00
Gudstjänst

tema: Prövningens stund, Henrik Isaksson  leder,  predikan av David Rönn, organist Olov Olofssontisdag 03/03 kl 13:00
Tisdagsträff

Bibelsamtalsöndag 08/03 kl 11:00
Gudstjänst med nattvard

tema: Den kämpande tron, Stefan Andersson leder,  Gerdine Willemsen predikar, organist Torbjörn Lundberg, Insamling till pastors- och diakonutbildning, sammanlyst med Rotebrokyrkan.tisdag 10/03 kl 13:00
Tisdagsträff

Vad händer på ett språkcafé. Ingemar Jarlebring m.fl.söndag 15/03 kl 11:00
Gudstjänst

tema: Kampen mot ondskan, Åke Jonsson predikar, organist Kristina HolmSe hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster
Regelbundet var söndag kl 11
med nattvard en gång per månad

Söndagsskola
Skatten månadsvis , se annons i länk http://neider.se/Kyrkan/KyrkTorget//Program/2019/190123-Skatten-annons.JPG
Samlingar på andra språk/tolkning eller verksamhet för nysvenskar
Språkcafé samlas tisdagar 16-19 och onsdagar kl 13-15
Samtalshjälp / Själavård
Kontakta pastor Stefan Andersson 0707-431 015
Barnverksamhet
Barnkör ålder 7-12 onsdagar 17:30-18:30
Scouting onsdagar 18:30 - 20:00
Bön
onsdagar 19:30-20:00
En stilla stund - bön och andakt varannan onsdag 19.30-20.00 (nattvard firas vissa onsdagar)

Senior/dagledig
Tisdagsträffar 13-15 för på-dagen-lediga med program och samvaro vid kaffeborden , se
http://neider.se/Kyrkan/KyrkTorget//Program/2020/191115-Tisdagstr%C3%A4ffar-vt2020.pdf
Bibelstudier/Bibelsamtal
Apostlagärningarna skall studeras även under våren 2020
dels som inslag i Tisdagsträffarna, dels för på-dagen-upptagna vissa onsdagar
TELEFON
Missionskyrkan 0735-269496
Stefan Andersson,pastor 0707-431015
EPOST
Missionskyrkan missionskyrkanuv@gmail.com
WEBB
Missionskyrkan
POSTADRESS
Herrgårdsvägen 45
19478 Upplands Väsby

BESÖK OSS

Missionskyrkan Upplands Väsby
Missionskyrkan, Herrgårdsvägen 45,
Upplands Väsby

Hitta hit