Foto: Torbjörn Lundberg

Välkommen till Upplands Väsby Missionsförsamling!    (reviderad 200115/GON)

Upplands Väsby Missionskyrka är en fri och öppen kyrka som tillhör  Equmeniakyrkan  (union av Svenska Missionskyrkan + Baptistsamfundet+Metodistkyrkan sedan 2012-05).
Medlemskapet är öppet för alla som tror på Jesus Kristus.
Vi bedriver verksamhet för alla åldrar och firar gudstjänst varje söndag.Vår verksamhet är öppen för alla och du är varmt välkommen att delta i våra aktiviteter!
Vill du veta mer om församlingen eller den kristna tron är du välkommen att ta kontakt med oss.

--------------------------------------------------------------

Veckoprogram  - välkommen till gemeskap för vuxna och barn

 • En stilla stund - bön och andakt  varje onsdag 19.30-20.00   - nattvard firas första onsdag i månaden!  Vill Du känna stillhet och stanna upp en stund? - Veta mera ring 0707-431 015 - se mer i pdf
 • Språkcafe  (tisdagar kl 16-19 och onsdagar kl 13-15) - då Du är välkommen till Missionskyrkan - vi  fikar, pratar svenska, umgås och hjälper till med läxläsning. Vi bedriver även ett projekt för asyl-uppsökande, se mer i pdf
 • Barnkör -  onsdagar 17:30 - information via Kerstin 0739 515 552
 • Scouterna -  samlas onsdagar kl 18:30, se equmeniaupptakt, se mer i pdf
 • Tisdagsvännerna kl 13 för på-dagen-lediga - program våren 2020, se pdf
 • Bibelsamtal om  Apostlagärningarna varannan onsdag  kl 18:30, se jpeg

Aktuellt

Onsdag 15/1 13-15 Språkcafé START NYA TERMINEN
   17.30 Barnkören - start nya terminen
   18.30 Scouterna - start nya terminen
   19.30 En stilla stund – bön och andakt

söndag 19/1 kl 11 Gudstjänst med nattvard
tema: Livets källa, Stefan Andersson leder,  predikan av Britt-Inger Berggren, organist Kristina Holm

tisdag 21/1 kl 13 Tisdagsträff  Det här är AA. Att vara kristen i Kina.  Björn Biverman

   21/1 kl 20 Ekumeniska böneveckan – samling i Pingstkyrkan

onsdag 22/1 kl 18:30 EKUMENISKA BÖNEVECKAN samling i Missionskyrkan.    Alla församlingar är inbjudna.

   
   


Skatten –söndagsskola - börjar igen söndag 26 januari 11.00

Biståndsprojekt och samarbeten

 • Rapport från Equmeniakyrkans  Kyrkokonferens i
  Jönköping 29/5 - 2/6 - se kyrktorget och som pdf
   samt bild på de ordinerade i png
 •  
 • Via SecondHand-butiken Skopan, se Skopan.eu, och församlingsmedlemmars insatser där kan vi medverka i olika biståndsprojekt
 • Se film  om vårt internationella arbete via André och Vitor Hermanssons
 •  film om projekt Kitui Water i Kenya  klicka på

http://youtube.com/MissionskyrkanUV   (10 min)

Missionskyrkan Upplands Väsby var fram till 2014 involverad i två olika biståndsprojekt i Kitui, Kenya.  Det första är ett vatten- och matförsörjningsprojekt i byn Kwa-Vonza, utfört av NCCK (National Council of Churches of Kenya). Det andra är Mully Children's Familys två barnhem i Ndalani och Yatta. I samarbete med biståndsorganisationen Diakonia och Atlas Copcos personalförening Water for all 

--------------------

Mer information om församlingen finner du även via vår församlingstidning som kommer ut 4 gånger per år (klicka här), senaste från 29/11,  (äldre artiklar)

Notera gärna vår adress på Kyrktorget:
www.kyrktorget.se/missionskyrkan.uv

Gåvor till församlingen via postgiro 179 979-0 eller via andra kanaler som Swish (se i pdf)

              och equmenia via postgiro 413 725-3

---------------Skriv gärna till Webbadministratören

Välkommen till Equmenia Scout Upplands Väsby!

  Välkommen till scouterna!

Var redo!
Vi har inga köer.
Pröva på scout några gånger och
se om det är något som just du fastnar för.
Alla scoutförbund arbetar utifrån ett gemensamt
scoutprogram med en gemensam värdegrund.

Equmenia Scout är en del av en världsvid scoutrörelse
och bedriver scouting på kristen grund.
Scoutträffar på onsdagar mellan 18:30-20:00
för alla åldersgrupper från 7 år och uppåt.

Just nu har vi scouter från 7 år upp till 14 år.

Vi har Spårare/Upptäckare och Äventyrare i 4 patruller.

Equmenia Scout Upplands Väsby

Missionskyrkan, Herrgårdsvägen 45, Upplands Väsby

Kontakt: mejl: equmeniascoutupplandsvasby@gmail.com

Hemsida: equmeniaupplandsvasby.scout.se

Vi finns även på Facebook

 

NYHETER

KALENDER

söndag 19/01 kl 11:00
Gudstjänst med nattvard

tema: Livets källa, Stefan Andersson leder,  predikan av Britt-Inger Berggren, organist Kristina Holmtisdag 21/01 kl 13:00
Tisdagsträff

Det här är AA. Att vara kristen i Kina.  Björn Biverman


Länk http://neider.se/Kyrkan/KyrkTorget//Program/2020/191115-Tisdagstr%C3%A4ffar-vt2020.pdf

onsdag 22/01 kl 18:30
Ekumeniska bönesamling

Ekumeniska böneveckan - samling till bön och gemenskap i Missionskyrkansöndag 26/01 kl 11:00
Gudstjänst

tema: Jesus skapar tro, Henrik Isaksson leder,  predikan av Peter Plars, organist Torbjörn Lundbergtisdag 28/01 kl 13:00
Tisdagsträff

Hur skall vi leva för att må bra? Päivi Kaila


Länk http://neider.se/Kyrkan/KyrkTorget//Program/2020/191115-Tisdagstr%C3%A4ffar-vt2020.pdf

Se hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster
Regelbundet var söndag kl 11
med nattvard en gång per månad

Söndagsskola
Skatten månadsvis , se annons i länk http://neider.se/Kyrkan/KyrkTorget//Program/2019/190123-Skatten-annons.JPG
Samlingar på andra språk/tolkning eller verksamhet för nysvenskar
Språkcafé samlas tisdagar 16-19 och onsdagar kl 13-15
Samtalshjälp / Själavård
Kontakta pastor Stefan Andersson 0707-431 015
Barnverksamhet
Barnkör ålder 7-12 onsdagar 17:30-18:30
Scouting onsdagar 18:30 - 20:00
Bön
onsdagar 19:30-20:00
En stilla stund - bön och andakt varannan onsdag 19.30-20.00 (nattvard firas vissa onsdagar)

Senior/dagledig
Tisdagsträffar 13-15 för på-dagen-lediga med program och samvaro vid kaffeborden , se
http://neider.se/Kyrkan/KyrkTorget//Program/2020/191115-Tisdagstr%C3%A4ffar-vt2020.pdf
Bibelstudier/Bibelsamtal
Apostlagärningarna skall studeras även under våren 2020
dels som inslag i Tisdagsträffarna, dels för på-dagen-upptagna vissa onsdagar
TELEFON
Missionskyrkan 0735-269496
Stefan Andersson,pastor 0707-431015
EPOST
Missionskyrkan missionskyrkanuv@gmail.com
WEBB
Missionskyrkan
POSTADRESS
Herrgårdsvägen 45
19478 Upplands Väsby

BESÖK OSS

Missionskyrkan Upplands Väsby
Missionskyrkan, Herrgårdsvägen 45,
Upplands Väsby

Hitta hit