Välkommen till Upplands Väsby Missionsförsamling!

Upplands Väsby Missionskyrka är en fri och öppen kyrka som tillhör  Equmeniakyrkan  (union av Svenska Missionskyrkan + Baptistsamfundet+Metodistkyrkan sedan 2012-05).
Medlemskapet är öppet för alla som tror på Jesus Kristus.
Vi bedriver verksamhet för alla åldrar och firar gudstjänst varje söndag.Vår verksamhet är öppen för alla och du är varmt välkommen att delta i våra aktiviteter!
Vill du veta mer om församlingen eller den kristna tron är du välkommen att ta kontakt med oss.

Veckoprogram  - välkommen till

 • Gudstjänst varje söndag kl 11:00 med Markusevangeliet som tema varje söndag 4/2 till 27/4
 • Veckomässa onsdagar 20:30-21
 •  Vill Du känna stillhet och stanna upp en stund? - Veta mera ring 08-59030423 eller 0735-269496
 • Eftermiddagsbön torsdagar 14 - 14:30 14712 - vi ber för vår bygd och omvärld - vi träffas vid ljusbäraren.
 • Språkcafe tisdagar kl 16-19 och onsdagar kl 13-15 - Du är välkommen till Missionskyrkan - vi  fikar, pratar svenska, umgås och hjälper till med läxläsning. Vi bedriver även ett projekt för asyl-uppsökande.
 • Barnkör - onsdagar 17:30  - information via Kerstin 0739 515 552
 • Scouterna samlas onsdagar kl 18:30
 • Tisdagsträff kl 13 för på-dagen-lediga med Markus-studier varannan vecka vecka 5 till 17
 • Markusåret - Bibelstudier tisdag kl 14 eller onsdag kl 19 - leds av pastor Stefan Andersson,  30/1 - 29/4, se Markusstudier.pdf

Aktuellt 

 • lördag 21/4 9-13 Städdag inne och utanför kyrkan

 • söndag 22/4 kl 11 Gudstjänst med nattvard
  Anki Johansson och Eva Anfält leder. Stefan Andersson predikar om Markusevangeliet kapitel 15. Musik av gospelkören Joyful under ledning av Monica Bjerkerot .
 • följs 13:00 av församlingsmöte om personal och fstighetsfrågor
 • tisdag 24/4 kl 13:00 Tisdagsträff för på-dagen-lediga med Bibelsamtal - inleds med Glad samvaro fram till
  14:15 avslutande Bibelsamtal kring Markusevangeliet med pastor Stefan
 •  

+ varje vecka:

 • Språkcafe både tisdag kl 16-19 och onsdag 13-15
 • barnkör 17:30 och scouter 18:30 onsdagar
 • onsdagar varannan kl 19 Bibelstudium om Markus-evangeliet,
   se Markusstudier.pdf
 • onsdagar 20:30 veckomässa
 • torsdagar 14 eftermiddagsbön vid ljusbäraren

Biståndsverksamhet

 • Via SecondHand-butiken Skopan, se Skopan.eu, och församlingsmedlemmars insatser där kan vi medverka i olika biståndsprojekt
 • Se Joakim Wohlfeils bidrag till Musikhjälpen sö 161218 via SVT
 • Se filmer  om vårt internationella arbete via André och Vitor Hermanssons
 •  film om projekt Kitui Water i Kenya  klicka på

http://youtube.com/MissionskyrkanUV   (10 min)

Missionskyrkan Upplands Väsby var fram till 2014 involverad i två olika biståndsprojekt i Kitui, Kenya.  Det första är ett vatten- och matförsörjningsprojekt i byn Kwa-Vonza, utfört av NCCK (National Council of Churches of Kenya). Det andra är Mully Children's Familys två barnhem i Ndalani och Yatta. I samarbete med biståndsorganisationen Diakonia och Atlas Copcos personalförening Water for all 

--------------------

Mer information om församlingen finner du även via vår församlingstidning som kommer ut 4 gånger per år (klicka här), senaste från 14/3

Notera gärna vår adress på Kyrktorget:
www.kyrktorget.se/missionskyrkan.uv

Gåvor till församlingen via postgiro 179 979-0

              och equmenia via postgiro 413 725-3

---------------Skriv gärna till Webbadministratören

Välkommen till Equmenia Scout Upplands Väsby!

  Välkommen till scouterna!

Var redo!
Vi har inga köer.
Pröva på scout några gånger och
se om det är något som just du fastnar för.
Alla scoutförbund arbetar utifrån ett gemensamt
scoutprogram med en gemensam värdegrund.

Equmenia Scout är en del av en världsvid scoutrörelse
och bedriver scouting på kristen grund.
Scoutträffar på onsdagar mellan 18:30-20:00
för alla åldersgrupper från 7 år och uppåt.

Just nu har vi scouter från 7 år upp till 14 år.

Vi har Spårare/Upptäckare och Äventyrare i 4 patruller.

Equmenia Scout Upplands Väsby

Missionskyrkan, Herrgårdsvägen 45, Upplands Väsby

Kontakt: mejl: equmeniascoutupplandsvasby@gmail.com

Hemsida: equmeniaupplandsvasby.scout.se

Vi finns även på Facebook

NYHETER

KALENDER

tisdag 24/04 kl 13:00
Tisdagsträff för på-dagen-lediga med Bibelsamtal
Glad samvaro fram till
14:15 Bibelsamtal kring Markusevangeliet med pastor Stefan

tisdag 24/04 kl 19:00
Gudstjänstledarsamling

onsdag 25/04 kl 19:00
Markus runt på 90 dagar
Bibelstudieserie 31/1 .. 24/4 varannan onsdag, parallellt med tisdagar kl 13

söndag 29/04 kl 11:00
Gudstjänst om Markusevangeliet kapitel 16
Erik Lund predikar och avslutar därmed Markusåret.
Ingemar Jarlebring leder. Musik av kör under ledning av Kristina Holm

måndag 30/04 kl 19:30
Valborgsmässofirande - Familjegudstjänst

Musik, allsång och sång av barnkören i kyrkan innan vi går ut till scouternas braständning, vårsånger, vårtal och fika+korvSe hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster
Regelbundet var söndag kl 11
med nattvard en gång per månad
Veckomässa onsdagar kl 20:30
Markusevangeliet utgör tema 31/1.. 29/4
Samlingar på andra språk/tolkning eller verksamhet för nysvenskar
Språkcafé tisdagar 16-19 och onsdagar kl 13-15
Samtalshjälp / Själavård
Kontakta pastor Stefan Andersson 0707-431 015
Barnverksamhet
Barnkör ålder 7-12 onsdagar 17:30-18:30
Scouting onsdagar 18:30 - 20:00
Bön
torsdagar. kl.14.00-14.30 Eftermiddagsbön
Välkommen att mötas du som vill vara med och be för vår byggd
och vår omvärld. Vi samlas kring ljusbäraren i kyrksalen.

Senior/dagledig
Tisdagsträffar 13-15 för på-dagen-lediga med program och samvaro vid kaffeborden
Bibelstudier/Bibelsamtal
Bibelsamtal om Markusevangeliet varannan vecka
tisdagar 14:15 - 15, onsdagar 19-20:30
perioden 30/1 .. 29/4
TELEFON
Missionskyrkan 0735-269496
Erik Lund, pastor 0730-617038
Stefan Andersson,pastor 0707-431015
EPOST
equmeniakyrkan.upplandsvasby@gmail.com
WEBB
Missionskyrkan
POSTADRESS
Herrgårdsvägen 45
19478 Upplands Väsby

BESÖK OSS

Missionskyrkan Upplands Väsby
Missionskyrkan, Herrgårdsvägen 45,
Upplands Väsby

Hitta hit