Skärblacka Missionsförsamling

Equmeniakyrkan
UTBUD • KALENDER • MEDIATV
TELEFON
Kyrkans telefonnr. 0725-625 535
EPOST
pastor@skarblackamissionskyrka.se
POSTADRESS
Mosstorpsvägen 29
61730 Skärblacka
BESÖK OSS
Missionskyrkan
Mosstorpsvägen 29