Foto: Sven-Erik Steén

Skärblacka Missionsförsamling är en del av Equmeniakyrkan.

Församlingen består av en samling människor och det som förenar är tron på Jesus Kristus som Guds son.
Equmeniakyrkans församling  har ett samarbete med Svenska kyrkan i Borgs församling vilket innebär att vi firar Gudstjänst tillsammans en söndag i månaden i Missionskyrkan  kl. 10.00. Övriga söndagar är det som regel gudstjänst i Missionskyrkan kl. 10.00 eller Café med programinslag kl. 16.00.

UNGDOMSVERKSAMHET - SCOUT
Torsdagar 18.00-19.30
SPÅRARE (Nying) lågstadiet
Kontaktperson: Anna Watz Tel: 070 - 586 52 82
UPPTÄCKARE (Scout) mellanstadiet
ÄVENTYRARE (Tonårsscout) högstadiet
Kontaktperson: Susanne Olovsson Tel: 070 - 560 93 79
scout@skarblackamissionskyrka.se

TONÅR

För dig som fyller 13 år eller börjat 7:an i höst.                                                                                                Samling fölande lördagar; 3 september, 1-2 oktober Tillsammanshelg i Bönergården med övernattning.             4 november, 12 november, 10 december. Samlingennär kl. 18.00-22.00.                                            Kontaktperson Martin Sjösten, mobil; 073-800 82 60.

SENIOR 

För dig som går på gymnasiet.                                                                                                                Kontaktperson Andreas Toll, mobil; 070-253 57 31.

Alla är välkomna till den verksamhet som bedrivs i Skärblacka Missionskyrka.

UTHYRNING

Möjligheter finns  att hyra kyrkan för olika ändamål som t.ex. minnesstund i samband med begravning, privata fester, personalkonferens, studiedagar m.m. m.m. 

Kontaktpersoner vid uthyrning; Carin Toll. Kontaktuppgifter; mobil 070 - 679 98 50, mailadress; carin.toll@telia.com. 
Har du frågor och funderingar, hör gärna av dig.

Välkommen till Skärblacka Missionskyrka!

 

NYHETER

VI ERBJUDER

Gudstjänster
Gudstjänst kl 10.00 i Missionskyrkan. En del söndagar är det Café med olika programinslag som startar kl. 16.00.
Samtalshjälp / Själavård

Ungdomsaktiviteter
equmenia - grupperna möts i SMU-gården med ingång från Ribbingsholmsvägen.
SCOUT, torsdagar kl. 18.00 - 19.30.
SPÅRARE (nying) för åldrarna i lågstadiet. Kontaktperson; Anna Watz. Tel. 070 - 586 52 82
UPPTÄCKARE (scout) för åldrarna i mellanstadiet. Kontaktperson; Susanne Olovsson, tel. 070 - 560 93 79.
ÄVENTYRARE (tonårsscout) för åldrarna i högstadiet.
TONÅR för dig som fyller 13 år eller börjat 7;an i höst. Kontaktperson Martin Sjösten, tel. 073-800 82 60
SENIOR för dig som går på gymnasiet. Kontaktperson Andreas Toll, tel 070-253 57 31
Senior/dagledig
Måndagar; "Måndagsgänget" kl. 10.00 -. 14.00 har nu ändrat dag till måndagar samma tid.
Vi umgås och gör saker tillsammans som gruppen bestämmer. Vi fikar, bland lagar vi mat och äter
tillsammans.
Måndagar kl. 15.00 .- 17.00 Stickcafé

Torsdagar; "Soppa med andlig spis" kl. 12.00. Första torsdagen i varje månad. Vi äter soppa tillsammans därefter någon form av underhållning med olika medverkande.
POSTADRESS
Mosstorpsvägen 29
61730 Skärblacka
ÖVRIG INFORMATION:
Ordförande i Skärblacka Missionsförsamling;
Ann-Christin Ohlsson
Tel. 011 - 592 41, 073 - 214 98 64
E-postadress; annch.m.ohlsson@gmail.com

Ordförande i equmenia - ungdomsverksamheten;
Andreas Toll
Tel. 070 - 253 57 31
E-postadress; andreas_toll@hotmail.com

BESÖK OSS

Missionskyrkan
Mosstorpsvägen 29
Skärblacka
Hitta hit