Limmareds Missionsförsamling

Equmeniakyrkan
UTBUD • KALENDERMEDIATV

Vi erbjuder

Gudstjänster

EPOST
Epost info@limmaredsmissionskyrka.se
WEBB
www.limmaredsmissionskyrka.se
POSTADRESS
Nygatan 21
51441 Limmared
BESÖK OSS
Limmareds Missionsförsamling
Missionskyrkan, Nygatan 29, Limmared