Kodur är här igen - nu i digital form Sofia Eriksson och Leif Högberg saknas
Foto: Leif Högberg

 

Årets Valborgsmässofirande får en annan form. Kodur och körerna har skapat en hälsningsfilm som publiceras 30 april. Vi vill dela med oss av vårjubel och förväntan lika väl som vånda och oro inför pandemin som påverkar allt i hela världen. Ändå går livet vidare och vi söker varandras gemenskap och att hjälpa varandra att klara av den här våren.

Här finns filmen just nu

https://www.facebook.com/kodurigardtjarn/videos/2378596379105414/ 

 

Lite senare hoppas vi få till en youtube-kanal

Kör´n har sjungit in Vintern rasat ut bland våra fjällar" på filmen. Vi tänder en liten eld mitt i byn vid väg 320 kl 20.00. Det blir en gå- eller kör-förbi-brasa. Några vaktar elden och vi kommer att live-sända ett tal, ett leve för våren och en välsignelse från Gud ut över byn, kommunen, landet och världen. Vi möts i det fria luftrummet! 

Vi följer myndigheternas rekommendationer i Coronatider.

Därför är det enbart barn- och ungdomsverksamheten som träffas och övar varje vecka

Gårdstjärnorna mini 4 - 8 år övar Måndag 17.30
Gårdstjärnorna 9-12 år       övar Måndag 18.15
Ungdomskören 12 år -        övar Måndag 19.00
Spex- och sånggruppen Kodur träffas tisdag 18. 

Kören Kör´n och Slöjdcafé har uppehåll

 

 


 

 

 

 


 
Gåva till Blomsterfonden eller till vår verksamhet:
Pg 430 84 44 - 1

Swich 123-626 28 10

SMU: Medlemsavgift eller gåva till vår verksamhet:
Pg 21 01 86 - 3

Välkommen till Missionshuset i Gårdtjärn! 

NYHETER

VI ERBJUDER

Gudstjänster
4-5 gånger per termin
Maria Öhlen har under hösten 19 och våren 20 fungerat som pastor
Messy Church är ett koncept som innehåller ett tema utifrån ett bibelsammanhang, vi skapar och gör sen en andakt med sång, bön och symbolhandlingar. Vi äter en enkel måltid tillsammans
Pilgrimsgudstjänst - en ekumenisk gudstjänst då vi turas om att vandra mellan kyrkan i Sättna och Missionshuset.
Kvällsgudstjänst med samling kring bibelordet, sången och bönen
Vi firar gudstjänst för att stärka vår tro och öka vårt hopp och den som delar den önskan är välkommen med
Barnverksamhet
Två körer:
Gårdstjärnorna Mini 4-8 år
Gårdstjärnorna 9-12 år
Ledare Johanna Bergström 073- 822 41 91 och Alva Danielsson 072-702 97 20
Ungdomsaktiviteter
Ungdomskör 13 år - 18 år
Ledare Sofia Eriksson 070-367 62 72 och Johanna Bergström 073 822 41 91
Sång/Kör
Kören Kör´n 19 år -
Ledare Sofia Eriksson 070-367 62 72
Spexgruppen Kodur
Ledare Olle Eriksson 070-476 70 87
Senior/dagledig
Slöjdcafé med hantverk, högläsning och samtal
Ledare Lena Henriksson 070-589 80 74
TELEFON
Ordförande Gunilla Jakobsson 073-316 99 80
Kassör Yvonne Persson 070-589 21 99
V ordf Erik Öhlen 070-589 80 05
EPOST
Epost gunillajakobsson55@gmail.com
WEBB
https://www.facebook.com/gardtjarnsmissionshus/?ref=bookmarks
POSTADRESS
c/o Gunilla Jakobsson, Gåltjärn 150
85592 Kovland
ÖVRIG INFORMATION:
Gårdtärns missionsförsamling är en del av Ekumenakyrkan i Sverige.
equmenia i Gårdtjärn är en del av den rikstäckande ungdomsorgansationen equmenia
Vi samarbetar med Studieförbundet Bilda.

BESÖK OSS

Gårdtjärns Missionsförsamling
Missionshuset i Gårdtjärn, Kovland

Hitta hit