Evangelisk Luthersk Samling i Umebygden

Evangelisk Luthersk Samling
UTBUD • KALENDER • MEDIA

Kalender

söndag 26/01 kl 11:00
Mariehemskyrkan, Umeå

Nattvard. Henric Staxäng och Tomas Krügerfredag 31/01 kl 18:30
Mariehemskyrkan, Umeå

Bibelgruppen för barn i åk 3-6lördag 01/02 kl 18:00
Mariehemskyrkan, Umeå

Anders Österbackalördag 01/02 kl 18:30
Bjurfors

Ungdomsbibelstudium (prel.)söndag 02/02 kl 11:00
Mariehemskyrkan, Umeå

Mikael Hedman. Familjegudstjänstsöndag 02/02 kl 14:00
Ström, Bjurholm

Jan Nilssonsöndag 02/02 kl 14:00
Bjurfors

Gunnar Anderssontisdag 04/02 kl 13:30
Sandahöjd

Henric Staxängtorsdag 06/02 kl 13:00
Mariehemskyrkan, Umeå

Bibelstudium. Henric Staxängsöndag 09/02 kl 11:00
Mariehemskyrkan, Umeå

Elias Eliasson (prel.)lördag 15/02 kl 18:30
Bjurfors

Ungdomsbibelstudium. Jan Nilssonsöndag 16/02 kl 11:00
Mariehemskyrkan, Umeå

Jan Nilsson. Söndagsskolasöndag 16/02 kl 15:00
Varmvattnet

Jan Nilsson och Nils-Evert Nyberglördag 22/02 kl 18:00
Mariehemskyrkan, Umeå

Bön- och vittnesbördsmöte. Tomas Krügersöndag 23/02 kl 11:00
Mariehemskyrkan, Umeå

Nattvard. Henric Staxäng och Jimmy Sandströmtorsdag 27/02 kl 13:00
Mariehemskyrkan, Umeå

Bibelstudium. Henric Staxängfredag 28/02 kl 18:30
Mariehemskyrkan, Umeå

Bibelgrupp för barn i åk 3-6lördag 29/02 kl 18:00
Varmvattnet

Nils-Göran Nilsson och Göran Holmgrenlördag 29/02 kl 18:30
Bjurfors

Ungdomsbibelstudium. Henric Staxängsöndag 01/03 kl 11:00
Mariehemskyrkan, Umeå

Göran Holmgren. Söndagsskolasöndag 01/03 kl 14:00
Agnäs, Bjurholm

Gunnar Anderssonsöndag 01/03 kl 14:00
Bjurfors

Jan Nilssonlördag 07/03 kl 10:30

ELS styrelsesammanträde hos Maria Söderberg, Östra Falmarklördag 07/03 kl 18:00
Mariehemskyrkan, Umeå

Anders Österbackalördag 14/03 kl 18:30
Bjurfors

Ungdomsbibelstudium. Jan Nilssonsöndag 15/03 kl 11:00
Mariehemskyrkan, Umeå

Jan Nilsson. Söndagsskolatisdag 17/03 kl 13:30
Sandahöjd

Henric Staxängtorsdag 19/03 kl 13:00
Mariehemskyrkan, Umeå

Bibelstudium. Henric Staxänglördag 21/03 kl 18:00
Mariehemskyrkan, Umeå

Mikael Fältros och Dan Fellmansöndag 22/03 kl 11:00
Mariehemskyrkan, Umeå

Nattvard. Mikael Fältros och Henric StaxängTELEFON
Telefon 090-77 13 85, 070-667 61 89
EPOST
henricstaxang@yahoo.se, jan@nilssonz.se
WEBB
www.els.nu
POSTADRESS
c/o Henric Staxäng, Strand 93
91193 Vännäs
BESÖK OSS
Evangelisk Luthersk Samling i Umebygden
Mariehemskyrkan, Mariehemsvägen 7, Umeå