Mankby bibliska församling

Pingstförsamlingar i Svenskfinland Svenska och tvåspråkiga församlingar i Finland
UTBUD • KALENDERMEDIATV

Vi erbjuder

Gudstjänster

TELEFON
Telefon +358 (0)9 810 145, (0)9 810 194
EPOST
Epost
WEBB
www.kyrktorget.fi/mankby.bibliska
POSTADRESS
Mankängen 7 A
0 FI-02780 Esbo, Finland
BESÖK OSS
Mankby bibliska församling
Mankby Bönesal, Mankängen 7 A, Esbo