Kärlek, tradition och öppenhet

Sankt Mikaels och alla Änglars församling är en del av Liberala Katolska Kyrkan i Sverige (LKK) och ansvarar för Liberala Katolska Kyrkans verksamhet i Stockholm med omnejd.

Liberala Katolska Kyrkan söker förena den kristna kyrkans liturgiska traditioner, firandet av sakramenten och den katolska traditionens djupa mystik med det vidaste mått av intellektuell frihet för varje medlem och besökare. Kyrkan är ett internationellt samfund fristående från den Romersk-katolska kyrkan och påven.

Mässan som firas varje söndag kl 11 följer en ordning som följer gamla liturgiska traditioner och bygger på den gamla tridentinska liturgin. I gudstjänsten är församlingens deltagande i sång och bön mycket viktig.  Alla som så önskar är välkomna att ta emot nattvarden även om de ej är medlemmar i LKK.

Efter gudstjänsten varje söndag serveras kyrkkaffe med smörgås och det finns möjlighet till frågor och samtal. 

För mer information om Liberala Katolska Kyrkan se kyrkans hemsida, klicka här.  

Du kan även prenumerera på information från församlingen via mail genom att anmäla dig till församlingens e-postlista. Klicka på den blå länken "Prenumerera" nedan.

Prenumerera

Välkommen till Liberala Katolska Kyrkan


NYHETER

VI ERBJUDER

Gudstjänster

TELEFON
Telefon 08-656 26 65 (upplysningar via telefonsvarare)
EPOST
Epost
WEBB
http://www.lkk.se/forsaml/ST%20kyrkobl.pdf
POSTADRESS
Flottbrovägen 5
11264 Stockholm

BESÖK OSS

S:t Mikaels och Alla Änglars församling, Stockholm
Flottbrovägen 5, St. Essingen, Stockholm

Hitta hit