Leksands kyrka (kartlänk och information)
Djura kyrka (kartlänk och information)

Siljansnäs kyrka (kartlänk och information)

Vi firar gudstjänst i våra kyrkor varje söndag och ofta andra dagar också. En gudstjänst är alltid öppen för alla.

Varmt välkommen till våra kyrkor!


Foto Djura kyrka och Leksands kyrka: Barbro Thörn, Siljansnäs kyrka: Bertil Mattsson


NYHETER

KALENDER

Klicka här för att komma till vår kalender

söndag 20/01 kl 11:00
Ekumenisk gudstjänst
Plats: Leksands kyrka

torsdag 24/01 kl 18:30
Veckomässa
med John Sund
Plats: Leksands kyrka

lördag 26/01 kl 18:00
A Ceremony of Carols. Falu Ungdomskör - Benjamin Britten
Benjamin Britten
”A CEREMONY OF CAROLS” op.28
Falu Ungdomskör
Clara Heinemann harpa
Anna Kjellin dirigent

Benjamin Britten levde 1913 - 1976 och var en mångsidig centralgestalt i 1900-talets brittiska musikliv.
I maj 1939 reste den unge Benjamin Britten med sin livskamrat, sångaren Peter Pears till Kanada och USA. Under vistelsen i Amerika bröt Andra världs­kriget ut och de beslöt sig för att stanna i New York. Pears försörjde sig som sångare och Britten som tonsättare och dirigent.
Tre år senare bestämde de sig för att återvända till England och reste den 16 mars 1942 med MS Axelson Johnson. Britten var 28 år och han var ombord på ett fartyg som långsamt korsade Atlanten, hela tiden i skräck för att bli torpederad av tyska ubåtar. Resan tog nästan fem veckor och under denna tid skrev han ”Christmas carols for women’s voices and harp”, det som senare skulle bli ett av Brittens mest älskade och mest sjungna verk ”A ceremony of carols”.
Eventuellt kan Britten ha haft texterna memorerade då han komponerade. Vissa olikheter i fråga om stavning och interpunktion, jämfört med originalen, tyder på detta. Texterna är dels medeltida anonyma, dels från 1500-talet, den brittiska tudortiden. Britten har bibehållit den medeltida stavningen, men noterna tyder på att han snarast tänkt sig ett modernt uttal av de flesta äldre ord.

Fri entré / Kollekt till musikverksamheten
Plats: Leksands kyrka

söndag 27/01 kl 11:00
Mässa
John Sund, Mikael Boström Eric´ Janne Rydell


Plats: Leksands kyrka

söndag 27/01 kl 13:00
Mässa på teckenspråk
Mässa på teckenspråk, Barbro Lilja Brattgård
Plats: Leksands kyrka

Se hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster

TELEFON
Telefon 0247-807 00
Mobil 070-261 16 31 (kyrkoherde)
EPOST
Epost leksands.pastorat@svenskakyrkan.se
WEBB
Leksands pastorat
Leksands församling
Djura församling
Siljansnäs församling
sv-se.facebook.com/djuraforsamling
www.facebook.com/Kyrknyckeln
POSTADRESS
Kyrkallén 23
79331 Leksand

BESÖK OSS

Leksand, Djura och Siljansnäs församlingar
Pastorsexpeditionen, Kyrkallén 21, Leksand

Hitta hit
Leksands kyrka
Kyrkallén 27
Leksand
Hitta hit