Lagadalskyrkan

Pingströrelsen
UTBUD • KALENDER • MEDIATV
TELEFON
0708181916
EPOST
sven.lagadalskyrkan
agnetahansen
WEBB
Facebook
POSTADRESS
Hinnerydsvägen 9
28731 Strömsnäsbruk
BESÖK OSS
Issjöa Missionshus
Issjöa
Foto: Christina Borg
Lagadalskyrkan
Hinnerydsvägen 9
Lagadalskyrkans Second Hand
Lagastigsgatan 22