Ekumeniska Rådet i Kristianstad

Inget samfund/övriga samfund
UTBUD • KALENDER • MEDIATV

Kalender

fredag 05/03 (heldag)
Världsböndagen

I år blir det ingen samling i Kristianstad, men man kan ta del av en inspelad Gudstjänst http://www.svekumeniskakvinnor.se/digitalt-firande-av-varldsbondagen-2021/  med temat "Bygg på en stadig grund". Där finns också en gudstjänst på engelska inspelad på Vanuatu.Länk http://www.svekumeniskakvinnor.se/digitalt-firande-av-varldsbondagen-2021/

TELEFON
Telefon ordf 044-7806412
EPOST

WEBB
www.kyrktorget.se/kyrkorna.kristianstad
Hemsida
POSTADRESS
unknown
11111 unknown
BESÖK OSS
Kristianstad