Ekumeniska Rådet i Kristianstad

Inget samfund/övriga samfund
UTBUD • KALENDER • MEDIATV

Kalender

måndag 24/01 kl 14:00
Psaltareh i ord och ton

Ekumenisk dagledigsamling med Eva Svensson, Astrid och Ingvar Hugosson. Servering. I samverkan med RPG.


Plats: ELF-kapellet, Fästningsgatan 7


måndag 24/01 kl 18:00
Ekumenisk ungdomssamling
Plats: ELF-kapellet, Fästningsgatan 7


TELEFON
Telefon ordf 044-7806412
EPOST

WEBB
www.kyrktorget.se/kyrkorna.kristianstad
Hemsida
POSTADRESS
unknown
11111 unknown
BESÖK OSS
Kristianstad