Kuttainens Fridsförbund

Laestadianska Fridsföreningar
UTBUD • KALENDER • MEDIATV

Kalender

söndag 26/03 kl 11:00
Söndags gudstjänst

Klockan 11:00 och 17:00. OBS: Sommartid börjarsöndag 02/04 kl 11:00
Söndags gudstjänst

Klockan 11:00 och 17:00 Palmsöndagenfredag 07/04 kl 11:00
Långfredag

Klockan 11:00 och 17:00WEBB
www.kyrktorget.se/kuttainen.fridsforbund
POSTADRESS
Bönhuset, Kuttainen 2553
98691 Karesuando
BESÖK OSS
Kuttainens Fridsförbund
Bönhuset