Kristen Gemenskap, Mockfjärd

Evangeliska Frikyrkan Equmeniakyrkan
UTBUD • KALENDER • MEDIATV

Kalender

onsdag 30/11 kl 18:00
Språkcafe

Vi möts över gränserna tillsammans med flyktingar o invandraresöndag 04/12 kl 17:00
Toner i advent

Vi sjunger de kända adventssångerna. onsdag 07/12 kl 18:00
Språkcafe

Vi möts över gränserna tillsammans med flyktingar o invandrareonsdag 14/12 kl 18:00
Språkcafe

Vi möts över gränserna tillsammans med flyktingar o invandrareTELEFON
073-054 52 11
EPOST
info.@missionskyrkanmockfjard.seEpost
Epost
POSTADRESS
Anders Frisells väg 1
78542 Mockfjärd
BESÖK OSS
Missionskyrkan
Anders Frisells väg 1