Kyrkor och församlingar i Södertälje

Frälsningsarmén Södertälje (Frälsningsarmén Södertälje )
S:t Ansgars katolska församling (S:t Ansgars katolska församling)
Enhörna församling (Enhörna församling)
Östertälje församling - Hagabergs kapell (Östertälje församling - Hagabergs kapell)
Svenska kyrkan Järna-Vårdinge (Svenska kyrkan Järna-Vårdinge)
Östertälje församling - Brunnsängs kyrka (Östertälje församling - Brunnsängs kyrka)
Östertälje församling - Alla Helgons kyrka (Östertälje församling - Alla Helgons kyrka)
Svenska kyrkan i Södertälje (Hovsjö kyrka)
Södertälje församling - Ruotsin kirkon suomenkielinen seurakuntatyö Södertäljessä (Södertälje församling - Ruotsin kirkon suomenkielinen seurakuntatyö Södertäljessä)
Filadelfiaförsamlingen Järna (Filadelfiaförsamlingen Järna)
Södertälje Pingstförsamling (Södertälje Pingstförsamling)
Södertäljen Suomalainen Helluntaiseurakunta - Södertälje Finska Pingstförsamling (Södertäljen Suomalainen Helluntaiseurakunta - Södertälje Finska Pingstförsamling)
Södertäljekyrkan (Södertäljekyrkan)
Södertälje Missionsförsamling (Södertälje Missionsförsamling)
Syrisk Ortodoxa Katedralen - S:t Afrems församling (Syrisk Ortodoxa Katedralen - S:t Afrems församling)
International Mission Church - IMC Södertälje (International Mission Church<br>IMC Södertälje)
Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet inom ärkestiftet av Sverige och Skandinavien (SOUF) (Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet inom ärkestiftet av Sverige och Skandinavien (SOUF))
Kansliet för Syrisk Ortodoxa Patriarkatets Ställföreträdarskap i Sverige (Kansliet för Syrisk Ortodoxa Patriarkatets Ställföreträdarskap i Sverige)
Syrisk Ortodoxa Kyrkan - S:t Toma församling (Syrisk Ortodoxa Kyrkan - S:t Toma församling)
Allianskyrkan Södertälje (Allianskyrkan Södertälje)
EFS Södertälje (EFS Södertälje - Hagabergs kapell)
Enhörna Frikyrkoförsamling (Missionshuset)
Kaldéiskt kulturcentrum Jungfru Maria kyrka (Kaldéiskt kulturcentrum Jungfru Maria kyrka)
Kansliet för Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund (SOKU) (Kansliet för Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund (SOKU))
LP-Ria, Järna (LP-Ria, Järna)
Mölnbo Missionsförsamling (Missionskyrkan)
Hölö-Mörkö församling (Hölö kyrka)
Hölö-Mörkö församling (Mörkö kyrka)
Svenska kyrkan i Södertälje (Tveta kyrka)
Svenska kyrkan i Södertälje (Lina kyrka)
Svenska kyrkan i Södertälje (S:ta Ragnhilds kyrka)
Svenska kyrkan i Södertälje (Södertälje pastorat)
Kansliet för Syrisk Ortodoxa Ärkestiftet i Sverige och övriga Skandinavien
S:t Gabriels Syrisk Ortodoxa Kyrka
S:t Jacob´s Syrisk Ortodoxa Kyrka