Kyrkan för alla - KFA

Evangeliska Frikyrkan
UTBUD • KALENDER • MEDIATV
TELEFON
Telefon 076-100 34 26 (pastor)
EPOST
Epost info@kfasweden.com
WEBB
kfasweden.com
http://www.facebook.com/KFASweden
http://www.youtube.com/user/KFASweden
http://twitter.com/KFAsweden
POSTADRESS
Sollentunavägen 74
19140 Sollentuna
BESÖK OSS
Kyrkan för alla - KFA
Sollentunavägen 74, Sollentuna