Elimförsamlingen Kyrkslätt

Pingstförsamlingar i Svenskfinland Svenska och tvåspråkiga församlingar i Finland
UTBUD • KALENDERMEDIATV

Vi erbjuder

Gudstjänster
Bönehuset Karmel, Gamla Kustvägen 86
Samlingar i hemmen / Hemgrupper

Samlingar på andra språk/tolkning eller verksamhet för nysvenskar
Tolkning till finska.
Samtalshjälp / Själavård

Bön

Sång/Kör

Bibelstudier/Bibelsamtal

TELEFON
+358 (0)505357091
EPOST
liljebergsheila@gmail.com
WEBB
www.kyrktorget.se/karmel.bonehus
POSTADRESS
c/o Sheila Liljeberg-Elgert, Porkalavägen 211
2480 Kyrkslätt, Finland
BESÖK OSS

Elimförsamlingen Kyrkslätt
Bönehuset Karmel, Gamla Kustvägen 86