Högsäters kyrka (kartlänk)Järbo kyrka (kartlänk)Råggärds kyrka (kartlänk)Rännelanda kyrka (kartlänk)Lerdals kyrka (kartlänk)

Svenska kyrkan har rum för alla, för den sökande och
tvivlande som för den trosvisse. Kyrkan är en plats för
gudstjänster, möten och samtal.

Kyrkan finns även till hands vid de högtidliga tillfällena
i livet men har också betydelse för våra vardagliga
behov av eftertanke, stillhet och omsorg.

Välkommen att fira gudstjänst i våra kyrkor!
Foto Högsäters och Rännelanda kyrkor: Stefan Lindberg
Foto Järbo och Råggärds kyrkor: Barbro Thörn
Foto Lerdals kyrka: Kent Skoog


 

NYHETER

VI ERBJUDER

Gudstjänster

TELEFON
Telefon 0528-750 50
Mobil 0528-750 51
EPOST
Epost hogsaters.pastorat@svenskakyrkan.se
WEBB
www.svenskakyrkan.se/hogsater
www.facebook.com/hogsaterspastorat
POSTADRESS
Allévägen 28
45870 Högsäter

BESÖK OSS

Högsäters kyrka
Södra Kyrkovägen 4
Högsäter
Hitta hit
Järbo kyrka


Hitta hit
Lerdals kyrka


Hitta hit
Råggärds kyrka


Hitta hit
Rännelanda kyrka


Hitta hit