Hångers Frikyrka

Pingströrelsen Svenska Alliansmissionen Equmeniakyrkan
UTBUD • KALENDERMEDIATV

Vi erbjuder

Gudstjänster
Se Kalender
Barnverksamhet
Söndagsdraget: Söndagar Kl. 10.00
Bön
Kraftkällan: Onsdagar Kl. 18.30
På kraftkällan FÅR ALLA KOMMA SOM VILL det är inte bara för medlemmar i HF.

Ungdomsaktiviteter
Tonår: Fredagar Kl. 19.30, 13 år & uppåt
Scouterna: Måndagar Kl. 17.30
,
Senior/dagledig
Daglediga: Onsdagar Kl. 14.00 i församlingshemmet & Hångers Frikyrka
TELEFON

Mobil Ordförande 070 - 745 95 50
Mobil V. ordförande
WEBB
Facebook
POSTADRESS
Värnamovägen 21
33194 Värnamo
BESÖK OSS
Hångers Frikyrka
Värnamovägen 21