TELEFON
Telefon 0911-20 90 30
Mobil 073-705 67 77, 073-575 75 79
EPOST
Epost bietbi.bl@gmail.com
WEBB
www.kyrktorget.se/hakansokyrkan
POSTADRESS
Porsnäsvägen 28
94531 Norrfjärden
BESÖK OSS
Håkansö Baptistförsamling - Håkansökyrkan
Lanokagården vid Ladrike Camping