Fridsföreningen i Södra Finland - Frebe

Laestadianernas Fridsföreningars Förbund (LFF), Svenska och tvåspråkiga församlingar i Finland

Frebe 

Etelä-Suomen Rauhan Sana r.y.    
Fridsföreningen i Södra Finland r.f.


Föreningens ändamål är att verka för Guds rikes utbredning i enlighet med Bibeln och den evangelisk-lutherska kyrkans bekännelse. Föreningen är medlem i Laestadianernas Fridsföreningars Förbund r.f. och samarbetar även med finska Lähetysyhdistys Rauhan Sana. 

Vi ordnar sammankomster, nattvardsmässor, söndagsskola samt övrig kristen undervisning i form av temakvällar, föreläsningar och seminarier. Vi har också egen missionsverksamhet i bl.a. Helsingfors och Estland och dessutom stöder vi mission i andra länder. 

Sammankomsterna med sång och predikningar samt nattvardsmässorna utgör föreningens kärnverksamhet. Föreningen är tvåspråkig, så predikningarna tolkas i regel alltid till finska eller svenska. Sammankomster ordnas på söndagar kl. 17:00 i samlingssalen på Fredriksgatan 61 B i Helsingfors. 

Du är hjärtligt välkommen att dela vår gemenskap! 

”Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila.” Matteus 11:28
 


NYHETER

KALENDER

lördag 16/11 kl 18:00
Teemailta: Kristitty ja raha
Heikki Sumuvuori alustaa.

Tilaisuus järjestetään Elisa ja Petri Hirvensalon luona Kirkkonummen Veikkolassa.
Plats: Fridsföreningen i Södra Finland - Frebe


söndag 17/11 kl 14:00
Pyhäkoulu
Plats: Fridsföreningen i Södra Finland - Frebe


söndag 17/11 kl 15:00
Seurat
Saarna: Ken
Tulkki:
Kuuluttaja:
Kanttori: Rebecka
Uhrilahja: Kotimaan työ
Plats: Fridsföreningen i Södra Finland - Frebe


söndag 24/11 kl 16:00
Pyhäkoulu
Plats: Fridsföreningen i Södra Finland - Frebe


söndag 24/11 kl 17:00
Seurat
Saarna: Heikki
Tulkki: Fredrik
Kuuluttaja: Jarmo
Kanttori: Aino
Uhrilahja: Lähetystyö
Plats: Fridsföreningen i Södra Finland - Frebe


Se hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster

Söndagsskola

EPOST
Epost frebe.hallitus@gmail.com
WEBB
www.frebe.fi/sv
POSTADRESS
Fredriksgatan 61 B
0 Helsingfors

BESÖK OSS

Fridsföreningen i Södra Finland - Frebe
Fredriksgatan 61 B, Helsingfors
Helsingfors
Hitta hit