Fridsföreningen i Södra Finland - Frebe

Laestadianernas Fridsföreningars Förbund (LFF), Svenska och tvåspråkiga församlingar i Finland

Frebe 

Etelä-Suomen Rauhan Sana r.y.    
Fridsföreningen i Södra Finland r.f.


Föreningens ändamål är att verka för Guds rikes utbredning i enlighet med Bibeln och den evangelisk-lutherska kyrkans bekännelse. Föreningen är medlem i Laestadianernas Fridsföreningars Förbund r.f. och samarbetar även med finska Lähetysyhdistys Rauhan Sana. 

Vi ordnar sammankomster, nattvardsmässor, söndagsskola samt övrig kristen undervisning i form av temakvällar, föreläsningar och seminarier. Vi har också egen missionsverksamhet i bl.a. Helsingfors och Estland och dessutom stöder vi mission i andra länder. 

Sammankomsterna med sång och predikningar samt nattvardsmässorna utgör föreningens kärnverksamhet. Föreningen är tvåspråkig, så predikningarna tolkas i regel alltid till finska eller svenska. Sammankomster ordnas på söndagar kl. 17:00 i samlingssalen på Fredriksgatan 61 B i Helsingfors. 

Du är hjärtligt välkommen att dela vår gemenskap! 

”Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila.” Matteus 11:28
 


NYHETER

KALENDER

söndag 05/04 kl 16:00
Raamattu tutuksi - verkkokokous
<table> <colgroup><col> </colgroup><tbody><tr> <td><b>Raamattu tutuksi<br></b><br>Ensimmäinen Samuelin kirja</td> </tr></tbody></table>- Tapani<br><br>Tervetuloa!<br><br><b>Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone.</b><br><a href="https://global.gotomeeting.com/join/221176989">https://global.gotomeeting.com/join/221176989</a><br><br><b>You can also dial in using your phone.</b><br>Finland:&nbsp;<a>+358 942 72 0972</a><br><br><b>Access Code:</b>&nbsp;221-176-989<br><br>New to GoToMeeting? Get the app now and be ready when your first meeting starts:<br><a href="https://global.gotomeeting.com/install/221176989">https://global.gotomeeting.com/install/221176989</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
Plats: Fridsföreningen i Södra Finland - Frebe


söndag 12/04 kl 16:00
Verkkokokous
Ohjelma TBD<br><br>Tervetuloa!<br><br><b>Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone.</b><br><a href="https://global.gotomeeting.com/join/221176989">https://global.gotomeeting.com/join/221176989</a><br><br><b>You can also dial in using your phone.</b><br>Finland:&nbsp;<a>+358 942 72 0972</a><br><br><b>Access Code:</b>&nbsp;221-176-989<br><br>New to GoToMeeting? Get the app now and be ready when your first meeting starts:<br><a href="https://global.gotomeeting.com/install/221176989">https://global.gotomeeting.com/install/221176989</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
Plats: Fridsföreningen i Södra Finland - Frebe


söndag 19/04 kl 16:00
Raamattu tutuksi - verkkokokous
<table> <colgroup><col> </colgroup><tbody><tr> <td><b>Raamattu tutuksi</b><br><br>Toinen Samuelin kirja</td> </tr></tbody></table>- Heikki<br><br>Tervetuloa!<br><br><b>Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone.</b><br><a href="https://global.gotomeeting.com/join/221176989">https://global.gotomeeting.com/join/221176989</a><br><br><b>You can also dial in using your phone.</b><br>Finland:&nbsp;<a>+358 942 72 0972</a><br><br><b>Access Code:</b>&nbsp;221-176-989<br><br>New to GoToMeeting? Get the app now and be ready when your first meeting starts:<br><a href="https://global.gotomeeting.com/install/221176989">https://global.gotomeeting.com/install/221176989</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
Plats: Fridsföreningen i Södra Finland - Frebe


söndag 26/04 kl 16:00
Verkkokokous
<br>Ohjelma TBD<br>Tervetuloa!<br><br><b>Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone.</b><br><a href="https://global.gotomeeting.com/join/221176989">https://global.gotomeeting.com/join/221176989</a><br><br><b>You can also dial in using your phone.</b><br>Finland:&nbsp;<a>+358 942 72 0972</a><br><br><b>Access Code:</b>&nbsp;221-176-989<br><br>New to GoToMeeting? Get the app now and be ready when your first meeting starts:<br><a href="https://global.gotomeeting.com/install/221176989">https://global.gotomeeting.com/install/221176989</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
Plats: Fridsföreningen i Södra Finland - Frebe


söndag 03/05 kl 16:00
Raamattu tutuksi - verkkokokous
<table> <colgroup><col> </colgroup><tbody><tr> <td><b>Raamattu tutuksi</b><br><br>Ensimmäinen kuninkaiden kirja</td> </tr></tbody></table>- Ken<br><br>Tervetuloa!<br><br><b>Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone.</b><br><a href="https://global.gotomeeting.com/join/221176989">https://global.gotomeeting.com/join/221176989</a><br><br><b>You can also dial in using your phone.</b><br>Finland:&nbsp;<a>+358 942 72 0972</a><br><br><b>Access Code:</b>&nbsp;221-176-989<br><br>New to GoToMeeting? Get the app now and be ready when your first meeting starts:<br><a href="https://global.gotomeeting.com/install/221176989">https://global.gotomeeting.com/install/221176989</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
Plats: Fridsföreningen i Södra Finland - Frebe


Se hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster

Söndagsskola

EPOST
Epost frebe.hallitus@gmail.com
WEBB
www.frebe.fi/sv
POSTADRESS
Fredriksgatan 61 B
0 Helsingfors

BESÖK OSS

Fridsföreningen i Södra Finland - Frebe
Fredriksgatan 61 B, Helsingfors
Helsingfors
Hitta hit