Pingstförsamlingen Södvik

Pingströrelsen
UTBUD • KALENDER • MEDIA

Kalender

torsdag 23/01 kl 19:00
Bibelläsning & Bön

Ulf Rånge Fil.2fredag 24/01 kl 08:00
Bönefrukost

Köpings kyrkasöndag 26/01 kl 11:00
Gudstjänst. Vittnesbörd

Mötesledning Lennart Svensson

Sång Södvik Brothersonsdag 29/01 kl 19:00
Styrelsemöte

torsdag 30/01 kl 19:00
Bibelläsning & Bön

Annette Gren Johansson

Fil.3söndag 02/02 kl 11:00
Församlingssöndag

Predikan Lennart Svensson

Mötesledning Gull-Britt

Nattvard Ingrid

Sång MixsångarnaTELEFON
Telefon Ordförande: Ingrid Olsson
Mobil 070-652 65 41
EPOST
Epost ingridmargolsson@gmail.com
WEBB
www.kyrktorget.se/filadelfia.lottorp
POSTADRESS
Gamla Vägen 71
38770 Löttorp
BESÖK OSS
Pingstförsamlingen Södvik
Pingstkyrkan, Gamla vägen 71, Södvik