Pingstförsamlingen Södvik

Pingströrelsen
UTBUD • KALENDER • MEDIA

Kalender

onsdag 24/04 kl 18:00
Församlingsbön

Hos Håkan & Ammi Andersson, Sandvikonsdag 24/04 kl 19:30
Styrelsemöte

torsdag 25/04 kl 19:00
Bibelläsning & Bön

1Kor.15  Seved Erikssonlördag 27/04 kl 16:00
Församlingens Administrationsmöte

Serveringsöndag 28/04 kl 18:00
Cafèmöte

Kjell & Gunilla Lindstedt från kanal 10 sjunger och vittnar om Jesus Kristus

Mötesledare: Ulf Rångetorsdag 02/05 kl 19:00
Bibelläsning & Bön

1Kor.16 Gull-Britt Erikssonsöndag 05/05 kl 11:00
Församlingssöndag.

Predikan: Ingrid Olsson

Nattvard: Lennart Svensson

Mötesledning: Seved Erikssontorsdag 09/05 kl 19:00
Hemgrupperna

söndag 12/05 kl 11:00
Gudstjänst

Predikan: Seved Eriksson

Mötesledning: Gull-Britt Erikssononsdag 15/05 kl 11:00
Sångstund Åkerbohemmet

onsdag 15/05 kl 18:00
Församlingsbön

Hos Håkan & Ammi Andersson, Sandviktorsdag 16/05 kl 19:00
Bibelläsning & Bön

2Kor.1 Ulf Rångelördag 18/05 kl 18:00
Möte med Simon Ådahl

Den kände sångaren Simon Ådahl kommer och sjunger och talar tillsammans med gode vännen Örjan Armgren.

Servering efter mötet

Mötesledare: Marwin Johanssonsöndag 19/05 kl 11:00
Gudstjänst

Predikan: Annete Gren Johansson

Mötesledning: Marwin Johanssononsdag 22/05 kl 18:00
Församlingsbön

Hos Håkan & Ammi Andersson, Sandviktorsdag 23/05 kl 19:00
Bibelläsning & Bön

2Kor.2 Ingrid Olssonsöndag 26/05 kl 18:00
Cafèmöte

Sång och vittnesbörd

Mötesledning: Lennart Svenssontisdag 28/05 kl 19:00
Styrelsemöte

torsdag 30/05 kl 09:00
Kristi Himmelfärdsdag. Gökotta i Södra Greda

Tag med egen fikakorgsöndag 02/06 kl 11:00
Församlingssöndag

Predikan: Lennart Svensson

Nattvarden: Seved Eriksson

Mötesledning: Ulf RångeTELEFON
Telefon Ordförande: Ingrid Olsson
Mobil 070-652 65 41
EPOST
Epost pingstsodvik@telia.com
WEBB
www.kyrktorget.se/filadelfia.lottorp
POSTADRESS
Gamla Vägen 71
38770 Löttorp
BESÖK OSS
Pingstförsamlingen Södvik
Pingstkyrkan, Gamla vägen 71, Södvik