Pingstförsamlingen Södvik

Pingströrelsen
UTBUD • KALENDER • MEDIA

Kalender

söndag 17/11 kl 11:00
Gudstjänst

Bön & Lovsång

Mötesledning: Marwin Johanssontorsdag 21/11 kl 19:00
Bibelläsning & Bön

Ef.2 Lennart Svenssonsöndag 24/11 kl 18:00
Cafèmöte

Mauritz Adolfsson

Ulf Rångeonsdag 27/11 kl 11:00
Sångstund Åkerbohemmet

onsdag 27/11 kl 19:00
Styrelsemöte

torsdag 28/11 kl 19:00
Bibelläsning & Bön

Ef.3 Ulfsöndag 01/12 kl 11:00
AdventsGudstjänst & Församlingssöndag

Predikan: Ulf Rång

Mötesledning: Seved Eriksson

Nattvard: Marwin JohanssonTELEFON
Telefon Ordförande: Ingrid Olsson
Mobil 070-652 65 41
EPOST
Epost ingridmargolsson@gmail.com
WEBB
www.kyrktorget.se/filadelfia.lottorp
POSTADRESS
Gamla Vägen 71
38770 Löttorp
BESÖK OSS
Pingstförsamlingen Södvik
Pingstkyrkan, Gamla vägen 71, Södvik