Pingstförsamlingen Södvik

Pingströrelsen
UTBUD • KALENDER • MEDIA

Kalender

onsdag 20/02 kl 11:00
Sångstund Åkerbohemmet

torsdag 21/02 kl 19:00
Bibelläsning & Bön

1Kor.10 Gull-Brittsöndag 24/02 kl 11:00
Gudstjänst

Predikan: Ulf Rånge

Mötesledning: Marwin Johanssononsdag 27/02 kl 19:00
Äldste & Styrelsemöte

torsdag 28/02 kl 19:00
Bibelläsning & Bön

1Kor.11 Ulfsöndag 03/03 kl 11:00
Församlingssöndag

Predikan: Lennart Svensson

Mötesledning: Ingrid Olsson

Nattvard: Marwin Johanssontorsdag 07/03 kl 19:00
Hembönemöte

torsdag 07/03 kl 19:00
Sångstund sjukhuskyrkan Kalmar

söndag 10/03 kl 11:00
Gudstjänst

Predikan: Annette Gren Johansson

Mötesledning: Seved Erikssontorsdag 14/03 kl 19:00
Bibelläsning & Bön

1Kor.12 Ingridsöndag 17/03 kl 11:00
Gudstjänst Mörbylånga

Jakob Ventlingeonsdag 20/03 kl 11:00
Sångstund Åkerbohemmet

torsdag 21/03 kl 19:00
Bibelläsning & Bön

1Kor.13 Lennart Svenssonsöndag 24/03 kl 18:00
Cafèmöte

Åsa Eriksson

Möresledare: Annette Gren Johanssontorsdag 28/03 kl 19:00
Bibelläsning & Bön

1Kor.14 Annettesöndag 31/03 kl 11:00
Gudstjänst

Predikan: Seved Eriksson

Mötesledning: Gull-Britt Erikssononsdag 03/04 kl 19:00
Äldste & Styrelsemöte

torsdag 04/04 kl 19:00
Hembönemöte

söndag 07/04 kl 11:00
Församlingssöndag

Predikan: Marwin Johansson

Mötesledning: Lennart Svensson

Nattvard: Ingrid OlssonTELEFON
Telefon Ordförande: Ingrid Olsson
Mobil 070-652 65 41
EPOST
Epost pingstsodvik@telia.com
WEBB
www.kyrktorget.se/filadelfia.lottorp
POSTADRESS
Gamla Vägen 71
38770 Löttorp
BESÖK OSS
Pingstförsamlingen Södvik
Pingstkyrkan, Gamla vägen 71, Södvik