Pingstförsamlingen Södvik

Pingströrelsen
UTBUD • KALENDER • MEDIA

Kalender

torsdag 13/12 kl 19:00
Bibelläsning & Bön

1kor.2 Sevedsöndag 16/12 kl 11:00
Gudstjänst

Predikan: Ingrid Olsson

Mötesledning: Ulf Rångetorsdag 20/12 kl 19:00
Bibelläsning & Bön

1Kor.3 Marwinmåndag 24/12 kl 12:00
Julbön,

Julsånger, julevangeliet  ca 45 min

Marwin Johansson, Adam & Danielle Rosman
onsdag 26/12 kl 18:00
Julens sånger

medverkan av olika sångarkrafter   OBS! Sångövning 17.00torsdag 27/12 kl 19:00
Bibelläsning & Bön

1Kor.4 Gull-Brittsöndag 30/12 kl 11:00
Gudstjänst

" Inför årsskiftet"

Vittnesbörd, Mixsångarna

Mötesledning: Ingrid Olssonmåndag 31/12 kl 21:00
Nyårsfest

Vi vakar in det nya året

OBS! Anmälan till Ingrid Olssontorsdag 03/01 kl 19:00
Bibelläsning & Bön

1Kor.5 Ulfsöndag 06/01 kl 11:00
Gudstjänst

Predikan: Lennart Svensson

Mötesledning: Ulf Rångeonsdag 09/01 kl 19:00
Äldste & Styrelsemöte

torsdag 10/01 kl 19:00
Hembönemöte

söndag 13/01 kl 11:00
Församlingens Årshögtid

Predikan: Ingrid Olsson

Mötesledning: Marwin Johansson

Nattvard: Annette Gren Johanssonmåndag 14/01 kl 10:00
Bönesamlingar

Tider: 10.00-12.00 och 19.00 Marwintisdag 15/01 kl 10:00
Bönesamlingar

Tider: 10.00-12.00 och 19.00 Lennartonsdag 16/01 kl 10:00
Bönesamlingar

Tider: 10.00-12.00 och 19.00 Annettetorsdag 17/01 kl 10:00
Bönesamlingar

10.00-12.00 och 19.00 Bibelläsning & Bön 1kor.6 Ingridfredag 18/01 kl 10:00
Bönesamlingar

10.00-12.00 och 19.00 Gull-Brittlördag 19/01 kl 10:00
Bönesamlingar

10.00-12.00 och 19.00 Sevedsöndag 20/01 kl 18:00
Ekumenisk Gudstjänst

Predikan: Magnus Johansson

Mötesledning: Ingrid Olssononsdag 23/01 kl 11:00
Sångstund Åkerbohemmet

torsdag 24/01 kl 19:00
Bibelläsning & Bön

1Kor.7 Lennartsöndag 27/01 kl 18:00
Cafèmöte

"Gud i vardagen"  Vittnesbörd

Mötesledning: Seved erikssononsdag 30/01 kl 19:00
Äldste & Styrelsemöte

torsdag 31/01 kl 19:00
Bibelläsning & Bön

1Kor.8 Raymondsöndag 03/02 kl 11:00
Församlingssöndag

Predikan: Ulf Rånge

Mötesledning: Annette Gren Johansson

Nattvard: Seved ErikssonTELEFON
Telefon Ordförande: Ingrid Olsson
Mobil 070-652 65 41
EPOST
Epost pingstsodvik@telia.com
WEBB
www.kyrktorget.se/filadelfia.lottorp
POSTADRESS
Gamla Vägen 71
38770 Löttorp
BESÖK OSS
Pingstförsamlingen Södvik
Pingstkyrkan, Gamla vägen 71, Södvik