Pingstförsamlingen Södvik

Pingströrelsen
UTBUD • KALENDER • MEDIA

Kalender

onsdag 01/04 kl 19:00
Styrelsemöte

torsdag 02/04 kl 19:00
Bibelläsning & Bön

Annette Gren Johansson Kol.3söndag 05/04 kl 11:00
Församlingssöndag. Förhandlingar. Kyrkkaffe

Predikan:Ingvar Holmberg

Mötesledning: Ulf Rånge

Nattvard: Lennart SvenssonTELEFON
Telefon Ordförande: Ingrid Olsson
Mobil 070-652 65 41
EPOST
Epost ingridmargolsson@gmail.com
WEBB
www.kyrktorget.se/filadelfia.lottorp
POSTADRESS
Gamla Vägen 71
38770 Löttorp
BESÖK OSS
Pingstförsamlingen Södvik
Pingstkyrkan, Gamla vägen 71, Södvik