Esse Baptistförsamling

Finlands svenska baptistsamfund Svenska och tvåspråkiga församlingar i Finland
UTBUD KALENDER • MEDIA • TV

Media

TELEFON
Telefon Ordförande Matts Samulin tel 050 3452842
Mobil Pastor Tommy Nyman 050-4312477
EPOST
Epost
WEBB
www.essebaptist.co.nr/
www.baptist.fi
POSTADRESS
Nådjärvvägen 30
0 FI-68820 Esse, Finland
BESÖK OSS
Esse Baptistförsamling
Baptistkyrkan, Nådjärvvägen 30, Esse