Esse Baptistförsamling

Finlands svenska baptistsamfund, Svenska och tvåspråkiga församlingar i Finland
UTBUDKALENDERMEDIATV

Esse baptistförsamling är en av församlingarna inom Finlands Svenska Baptistmission. Läs mer om baptisterna. 

Förutom gudstjänster består församlingens verksamhet av bönesamlingar, samlingar för daglediga, QUNOS-kören (körsång i samarbete med Pedersöre MI) och ungdomsverksamhet.

Månadsprogram hittar du i länken härunder:      


http://www.essebaptist.co.nr/

Välkommen till Esse Baptistkyrka!

NYHETER

VI ERBJUDER

Gudstjänster

TELEFON
Telefon Ordförande Matts Samulin tel 050 3452842
Mobil Pastor Tommy Nyman 050-4312477
EPOST
Epost
WEBB
www.essebaptist.co.nr/
www.baptist.fi
POSTADRESS
Nådjärvvägen 30
0 FI-68820 Esse, Finland

BESÖK OSS

Esse Baptistförsamling
Baptistkyrkan, Nådjärvvägen 30, Esse

Hitta hit