Emanuelskyrkan Karlskrona

Equmeniakyrkan
UTBUDKALENDERMEDIATV

Emanuelskyrkan i Karlskrona

Emauelskyrkan, även kallad Metodistkyrkan, i Karlskrona är den äldsta metodistiska kyrkobyggnaden i Sverige. Därför utgör byggnaden ett värdefullt inslag som kulturbyggnad i Karlskrona. Kyrkan uppfördes av en liten metodistförsamling 1869-70 som grundats några år tidigare av hemvändande svensk-amerikanska sjömän. Den kyrka de byggde blev alltså metodiströrelsens första egna gudstjänstlokal i Sverige.
 
Den metodism som introducerades i Sverige under 1860-talet hade sitt ursprung i USA och till en början dominerades rörelsen
av hemvändande svensk-amerikaner. I Karlskrona bestod församlingen till en början av fiskare, båtsmän och varvsarbetare.
 
Emanuelskyrkan i Karlskrona tillkom innan Metodiströrelsen fått laglig rätt att existera som fristående kyrka.

1992 blev Emanuelskyrkan byggnadsminne. Kyrkan ingår i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.  

Besök gärna hemsidan för information om församlingen och dess verksamhet idag.

Välkommen till Emanuelskyrkan i Karlskrona!

NYHETER

VI ERBJUDER

Gudstjänster

TELEFON
Telefon 0455-31 17 28
EPOST
Epost
WEBB
sv-se.facebook.com/emanuelskyrkanKarlskrona
POSTADRESS
Skomakaregatan 31
37136 Karlskrona

BESÖK OSS

Emanuelskyrkan Karlskrona
Emanuelskyrkan
Skomakaregatan 31
Karlskrona

Hitta hit