Evangelisk Luthersk Samling i Skelleftebygden

Evangelisk Luthersk Samling
UTBUD • KALENDER • MEDIA

Kalender

söndag 01/03 kl 11:00
Degerbygården, Skellefteå

Olav Öhmarklördag 07/03 kl 10:30
ELS styrelsesammanträde hos Maria Söderberg, Ö Falmark
lördag 07/03 kl 18:00
Lillpite

Jan Nilssonsöndag 08/03 kl 10:00
Åbyn

Söndagsskolasöndag 08/03 kl 11:00
Ytterstfors kursgård, Byske

Jan Nilssononsdag 11/03 kl 13:00
Åbyn

Bibelstudium. Göran Holmgrensöndag 15/03 kl 11:00
Degerbygården, Skellefteå

Nattvard. David Appellonsdag 18/03 kl 19:00
Bön

hos Brithmarie och Georg Norlin, Åbynfredag 20/03 kl 19:00
Degerbygården, Skellefteå

Carlåke Söderlindlördag 21/03 kl 18:00
Degerbygården, Skellefteå

Carlåke Söderlind. Servering. Sångstundsöndag 22/03 kl 11:00
Degerbygården, Skellefteå

Carlåke Söderlind. Serveringonsdag 25/03 kl 13:00
Åbyn

Bibelstudium. Göran Holmgrenlördag 28/03 kl 18:00
Bibelstudium

hos Kristina och Erik Åström, Östra Falmark 28. Göran Holmgrensöndag 29/03 kl 11:00
Ytterstfors kursgård, Byske

Göran Holmgrensöndag 05/04 kl 10:00
Åbyn

Söndagsskolasöndag 05/04 kl 11:00
Degerbygården, Skellefteå

Gudstjänsttorsdag 09/04 kl 00:00
Ytterstfors kursgård, Byske

Påskläger på Ytterstfors kursgård, Byske, 9-12/4. Sigbjørn Agnalt, Hans Tanderup, Magnus Samdal, Henric Staxäng, Jan Nilsson, Göran Holmgren. För information, ring 0912-10106, 070-2631156torsdag 09/04 kl 18:00
Degerbygården, Skellefteå

Nattvardsgudstjänst. Henric Staxängfredag 10/04 kl 11:00
Ytterstfors kursgård, Byske

Sigbjørn Agnaltfredag 10/04 kl 14:00
Ytterstfors kursgård, Byske

Barnmöte i Storgården. Katarina Holmbergfredag 10/04 kl 14:00
Ytterstfors kursgård, Byske

Magnus Samdalfredag 10/04 kl 18:00
Ytterstfors kursgård, Byske

Hans Tanderup, Sigbjørn Agnaltlördag 11/04 kl 10:30
Ytterstfors kursgård, Byske

Årsmötespredikan. Göran Holmgren.

Servering

ELS årsmötelördag 11/04 kl 18:00
Ytterstfors kursgård, Byske

Sigbjørn Agnaltsöndag 12/04 kl 11:00
Ytterstfors kursgård, Byske

Sigbjørn Agnaltsöndag 12/04 kl 13:30
Ytterstfors kursgård, Byske

Jan NilssonTELEFON
Telefon 0912-109 85, 101 06
EPOST
Epost g-holmgren@swipnet.se, jan@nilssonz.se
WEBB
www.els.nu
POSTADRESS
S. Ytterstfors 109
93452 Byske
BESÖK OSS
Evangelisk Luthersk Samling i Skelleftebygden
Ytterstfors kursgård, S. Ytterstfors 109