Askersunds Baptistförsamling

Evangeliska Frikyrkan
UTBUD • KALENDERMEDIATV

Vi erbjuder

Gudstjänster

Bön

TELEFON
Telefon 0583-101 53
EPOST
Epost goran.didrikson@telia.com
WEBB
www.kyrktorget.se/elim.askersund
POSTADRESS
Drottning Kristinas väg 15
69630 Askersund
BESÖK OSS
Elimkyrkan
Drottning Kristinas väg 15