Virserums Frikyrkoförsamling Ekebergskyrkan

Allmänna Apostoliska Kyrkan i Sverige Pingströrelsen Equmeniakyrkan
UTBUD • KALENDERMEDIATV

Vi erbjuder

Gudstjänster

Samlingar i hemmen / Hemgrupper

Söndagsskola

Samtalshjälp / Själavård

Barnverksamhet

Bön

Ungdomsaktiviteter

Sång/Kör

Bibelstudier/Bibelsamtal

TELEFON
Telefon 070-619 02 04
EPOST
Epost
WEBB
Hemsida
POSTADRESS
Storgatan 53
57772 Virserum
BESÖK OSS
Ekebergskyrkan
Ekebergskyrkan, Storgatan 53, Virserum
Second hand, Österlånggatan 6, Virserum
Sommargården Klippan
Sjöstigen 22