EFS är en kristen organisation som präglas av både närhet och öppenhet. Den mindre gruppens värme och den större gruppens möjligheter förenas i EFS. Rörelsen vill uppmuntra och stödja personlig kristen tro och inspirera till andligt samtal och bibelläsning.

För mer information om EFS, se www.efs.nu och www.efsmittsverige.org. Se gärna även hemsidorna för Salt
som är vår ungdomsorganisation, Salt riks och Salt Mittsverige

  Välkommen till EFS Äreporten i Siljansnäs!


Foto: Andreas Nilsson


NYHETER

VI ERBJUDER

Gudstjänster

TELEFON
Telefon 0247-25 42 01
Mobil 073-964 89 25
EPOST
Epost kristina_demasure@hotmail.com
WEBB
www.kyrktorget.se/efs.siljansnas
POSTADRESS
c/o Kristina Demasure, <br>Stubbängsvägen 13
79360 Siljansnäs

BESÖK OSS

EFS Siljansnäs
EFS Äreporten, Tyskgattu 1, Siljansnäs

Hitta hit