EFS-kyrkan Säffle

EFS
UTBUD • KALENDERMEDIATV

Vi erbjuder

Gudstjänster

Samlingar i hemmen / Hemgrupper

Bön

Bibelstudier/Bibelsamtal
BETA: Samtal om kristen tro
BESÖK OSS
Foto: Henry Robertson
EFS-kyrkan i Säffle
Verkstadsgatan 13