TELEFON
Telefon 0455-580 07
WEBB
Vår sida på Kyrktorget
EFS Sverige
EFS i Sydsverige
POSTADRESS
c/o Margareta Olsson, Hästholmen 508
37371 Torhamn
BESÖK OSS
EFS Östra Hästholmen
Missionshuset