Centrumkyrkan Alfta

Pingströrelsen Equmeniakyrkan
UTBUD • KALENDER • MEDIATV

Kalender

lördag 18/03 kl 16:00
Kl 16, 17 och 19 samlingar i Betel med Olov Edsinger

söndag 19/03 kl 11:00
Gudstjänst i Betel

Olov Edsingersöndag 26/03 kl 11:00
Gudstjänst, nattvard

Pär Haglund, Maria Malmqvist Abrahamsson, Mona Malmqvist, Anders Wängonsdag 29/03 kl 18:00
Alfta samkristna råds årsmöte

söndag 02/04 kl 17:00
Supersöndag

Frida Perssonfredag 07/04 kl 11:00
Långfredagsgudstjänst med nattvard

Pär Haglund, Katharina Larssonsöndag 09/04 kl 11:00
Påskdagsgudstjänst

Pär Haglundtisdag 18/04 kl 18:00
Verksamhetsrådet

söndag 23/04 kl 17:00
Gudstjänst

Stefan Claar predikar och informerar om kyrkoavgiften, sång H-G Olssonsöndag 28/05 kl 11:00
Konfirmationsgudstjänst

söndag 11/06 kl 17:00
Supersöndag

Frida PerssonTELEFON
Telefon Kyrkan 0271-104 51
Telefon Lena Andersson 0706207719
Telefon Olov Berbres 0738045075
Telefon Pär Haglund 0731821966
EPOST
Epost Pastor/föreståndare
EpostOrdf.
EpostPastor
POSTADRESS
Knaggavägen 2
82230 Alfta
BESÖK OSS
Centrumkyrkan Alfta
Centrumkyrkan, Knaggavägen 2, Alfta