Centrumkyrkan Alfta

Pingströrelsen Equmeniakyrkan
UTBUD • KALENDER • MEDIATV

Kalender

fredag 29/09 kl 19:00
Ungdomssamling

Ungdomssamling från åk 6 och uppåt.söndag 01/10 kl 17:00
Gudstjänst med nattvard

Pär Haglund och ungdomartisdag 03/10 kl 19:00
Bönesamling

onsdag 04/10 kl 13:30
Onsdagsträffen

Gemenskap, handarbete för den som vill, fika, andakttorsdag 05/10 kl 18:00
Torsdax

För barn förskola - åk 6fredag 06/10 kl 19:00
Ungdomssamling

Ungdomssamling från åk 6 och uppåt.söndag 08/10 kl 11:00
Gudstjänst. Församlingsmöte efter gudstjänsten

Pär Haglund, mansröstertisdag 10/10 kl 19:00
Bönesamling

onsdag 11/10 kl 13:30
Onsdagsträffen

Gemenskap, handarbete för den som vill, fika, andaktonsdag 11/10 kl 18:30
Styrelsen

torsdag 12/10 kl 18:00
Torsdax

För barn förskola - åk 6fredag 13/10 kl 19:00
Ungdomssamling

Ungdomssamling från åk 6 och uppåt.söndag 15/10 kl 17:00
Supersöndag

Frida Persson m fl Serveringtisdag 17/10 kl 19:00
Bönesamling

onsdag 18/10 kl 13:30
Onsdagsträffen

Gemenskap, handarbete för den som vill, fika, andaktonsdag 18/10 kl 18:00
Verksamhetsrådet

torsdag 19/10 kl 18:00
Torsdax

För barn förskola - åk 6fredag 20/10 kl 19:00
Ungdomssamling

Ungdomssamling från åk 6 och uppåt.lördag 21/10 kl 15:00
Samling med Martin Reen

I Centrumkyrkan. Två samlingar med servering mellan samlingarnasöndag 22/10 kl 11:00
Gudstjänst i Betel, Martin Reen

Arr: Alfta samkristna rådmåndag 23/10 kl 17:30
Ledningsgruppen

tisdag 24/10 kl 19:00
Bönesamling

onsdag 25/10 kl 13:30
Onsdagsträffen

Gemenskap, handarbete för den som vill, fika, andakttorsdag 26/10 kl 10:00
Alfta samkristna råd

Plats: Centrumkyrkantorsdag 26/10 kl 18:00
Torsdax

För barn förskola - åk 6fredag 27/10 kl 19:00
Ungdomssamling

Ungdomssamling från åk 6 och uppåt.söndag 29/10 kl 17:00
SÅNGGUDSTJÄNST

Syskonen Broberg, Katharina. & Tomas Larsson tisdag 31/10 kl 19:00
Bönesamling

onsdag 01/11 kl 13:30
Onsdagsträffen

Gemenskap, handarbete för den som vill, fika, andaktfredag 03/11 kl 19:00
Ungdomssamling

Ungdomssamling från åk 6 och uppåt.TELEFON
Telefon Kyrkan 0271-104 51
Telefon Lena Andersson 0706207719
Telefon Olov Berbres 0738045075
Telefon Pär Haglund 0731821966
EPOST
Epost Pastor/föreståndare
EpostOrdf.
EpostPastor
POSTADRESS
Knaggavägen 2
82230 Alfta
BESÖK OSS
Centrumkyrkan Alfta
Centrumkyrkan, Knaggavägen 2, Alfta