Brändö-Kumlinge församling

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Svenska och tvåspråkiga församlingar i Finland

S:ta Anna kyrkas änglavalv.

 


S:t Jakob är e
n äkta skärgårdskyrka, fast förankrad på Brändös klipphällar. Foto: Anna Lindén

Församlingen och kyrkorna

Gjorde jag mig en boning ytterst i havet, så skulle också där din hand leda mig. (ur Psaltaren 139)

Brändö-Kumlinge församling är en skärgårdsförsamling på nordöstra Åland, som geografiskt omfattar kommunerna Brändö och Kumlinge. För att komma hit måste man resa med färja, antingen från fasta Åland eller från Åbolands skärgård.

Den vackra men något karga skärgårdsnaturen är typisk för våra öar. Här har människor levt och firat gudstjänst sedan tidig medeltid. Vi som idag deltar i församlingens gudstjänstliv är levande länkar i en lång kedja. Det upplever man inte minst i S:ta Anna vackra 1400-talskyrka i Kumlinge.

S:ta Anna kyrka ligger en bit utanför byn, där skog och stenhällar möts. Sannolikt låg det under medeltiden ett franciskankloster alldeles i närheten. Det kan ju annars tyckas märkligt att en liten skärgårdsförsamling har en så ståtlig stenkyrka, som dessutom inte ligger mitt i byn utan nästan undanskymd inne i skogen. Innanför de tjocka stenmurarna finns en unik bildvärld av medeltida muralmålningar. Det vackra altarskåpet är ett franskt arbete från 1200-talet.

S:t Jakobs kyrka i Brändö har med sin vita träarkitektur från 1890-talet en helt annan karaktär. Det är en äkta skärgårdskyrka fast förankrad på Brändös klipphällar. Strax bakom kyrkan ligger kyrkhamnen, där kyrkfolket sedan gammalt förtöjt sina båtar.

Invändigt ger Brändö kyrka genom sin färgsättning ett varmt och välkomnande intryck. Det medeltida altarskåpet med Marias kröning till himlarnas drottning som huvudmotiv är väl värt att lägga märke till. På altarskåpets flyglar återfinns Maria Magdalena och de tre nordiska helgonen Henrik, Olof och Birgitta. Det är vår förhoppning att altarskåpet skall konserveras under våren 2013. I så fall kommer det att vara borta några månader.

 

Pastorskansliet i Brändö församlingshem är öppet fredagar kl. 9 - 12. Några dagar under hösten och vintern kan pastorskansliet dock komma att vara stängt under ordinarie öppethållningstid. 

Predikobiträdet Ewert Gustafsson når du på nummer 04575300616

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland


NYHETER

VI ERBJUDER

Gudstjänster

TELEFON
Pastorskansliet i Brändö +358(0)18 561 14
Pastorskansliet i Kumlinge +358 (0)18 554 07
EPOST
Epost brando@evl.fi, kumlinge@evl.fi
WEBB
sv-se.facebook.com/BrandoKumlingeForsamling
POSTADRESS
Brändöby
0 22920 Brändö<br>Åland<br>Finland

BESÖK OSS

Brändö-Kumlinge församling
Brändö församlingshem, Brändöby
Kumlinge församlingsgård, Kumlingeby

Hitta hit