Björkö Missionsförsamling

Svenska Alliansmissionen
UTBUD • KALENDERMEDIATV

Vi erbjuder

Gudstjänster

Ungdomsaktiviteter

Senior/dagledig

TELEFON
Telefon
Mobil 073-08 37 043
EPOST
Epost
Epost
POSTADRESS
c/o Gunnar Holm, Björkbacksvägen 2
57495 Björköby
BESÖK OSS
Björkö Missionsförsamling
Björkö Missionshus
Björköbyvägen 68