Kalender

torsdag 20/09 kl 13:00
Björklinge Missionskyrka

Dagträff "I sommarens soliga dagar" Vi delar sommarminnen o sommarsånger Hans Jonegård mfl servering Välkommen


Plats: Skuttunge och Björklinge Missionsförsamlingar

söndag 23/09 kl 11:00
Björklinge Missionskyrka

Gudstjänst Heidi Lundberg Leif Lundberg servering Välkommen


Plats: Skuttunge och Björklinge Missionsförsamlingar

söndag 30/09 kl 11:00
Skuttunge Missionshus

Gudstjänst Heidi Lundberg Ulla Jonegård servering Efter gudstjänsten gemensamt församlingsmöte


Plats: Skuttunge och Björklinge Missionsförsamlingar

lördag 06/10 kl 09:00
Björklinge Missionskyrka

Städdag fika  och lunch styrelsen


Plats: Skuttunge och Björklinge Missionsförsamlingar

söndag 07/10 kl 11:00
Björklinge Missionskyrka

Gudstjänst med Nattvard Heidi Lundberg Svante Fahlén Välkommen


Plats: Skuttunge och Björklinge Missionsförsamlingar

TELEFON
Telefon 018-37 70 40
EPOST
Epost bjorklinge-skuttunge@kyrktorget.net
WEBB
www.missionshuset-skuttunge.se
POSTADRESS
GåsAndersväg 6
74364 Björklinge
BESÖK OSS
Skuttunge och Björklinge Missionsförsamlingar
Missionskyrkan, Sandbrovägen 9, Björklinge och Missionshuset i Hagby, Skuttunge