Skuttunge och Björklinge Missionsförsamlingar

Equmeniakyrkan
UTBUD • KALENDER • MEDIATV

Kalender

söndag 12/07 kl 00:00
webbsänd sommarandakt via länk på hemsidan www.missionshuset-skuttunge.se

Webbsänd sommarandakt via hemsidan www.missionshuset-skuttunge.se Heidi Lundberg tema Sänd migsöndag 19/07 kl 00:00
webbsänd sommarandakt via länk på hemsidan www.missionshuset-skuttunge.se

Webbsänd sommarandakt via hemsidan www.missionshuset-skuttunge.se  Petra Jonsson Tema Att följa Jesussöndag 26/07 kl 00:00
webbsänd sommarandakt via länk på hemsidan www.missionshuset-skuttunge.se

webbsänd sommarandakt via hemsidan www.missionshuset-skuttunge.se  Petra Jonsson Tema Att se mer av Jesus härlighetsöndag 02/08 kl 00:00
Webbsänd sommarandakt via länk på hemsidan www.missionshuset-skuttunge.se

webbsänd sommarandakt via hemsidan www.missionshuset-skuttunge.se Heidi Lundberg Tema Guds ord leder oss rättTELEFON
018-37 70 40
EPOST
bjorklinge-skuttunge@kyrktorget.net
WEBB
www.missionshuset-skuttunge.se
POSTADRESS
GåsAndersväg 6
74364 Björklinge
BESÖK OSS
Missionshuset i Hagby
Missionskyrkan Björklinge
Sandbrovägen 9