Kalender

torsdag 19/09 kl 13:00
Björklinge Missionskyrka

Dagträff Start "Sommaren är kort" Vi delar sommarminnen och sommarsånger servering Välkommensöndag 22/09 kl 11:00
Björklinge Missionskyrka

Gudstjänst Bertil Åhman Hans Jonegård servering Välkommenmåndag 23/09 kl 18:00
Skuttunge Missionshus

Stick Café servering Välkommentorsdag 26/09 kl 10:00
Björklinge Missionskyrka a

Barnsångfika Välkommenlördag 28/09 kl 09:00
Björklinge Missionskyrka

Städdaglördag 28/09 kl 18:00
Björklinge Missionskyrka

Cafékväll med Naturfotograf Reine Jonsson Heidi Lundberg Servering Välkommensöndag 29/09 kl 11:00
Skuttunge Missionshus

Gudstjänst med Nattvard Heidi Lundberg Ulla Jonegård Servering Utgångskollekt till sjukhuskyrkan efter gudstjänsten Församlingsmöte  Välkommentorsdag 03/10 kl 10:00
Björklinge Missionskyrka

Barnsång fika Välkommentorsdag 03/10 kl 13:00
Skuttunge Missionshus

Dagträff  servering Välkommenlördag 05/10 kl 17:00
Rissnekyrkan Sundbyberg

Regionfest Välkommensöndag 06/10 kl 11:00
Björklinge Missionskyrka

Gudstjänst Birgitta L Johansson Svante Fahlén servering Välkommenmåndag 07/10 kl 18:00
SKuttunge Missionshus

Stick Café servering Välkommensöndag 13/10 kl 11:00
Skuttunge Missionshus

Gudstjänst Tacksägelsedagen Heidi och Leif Lundberg sång Kören servering utgångskollekt till equmenia Välkommentorsdag 17/10 kl 10:00
Björklinge Missionskyrka

Barnsång Fika Välkommensöndag 20/10 kl 11:00
Björklinge Kyrka

Ekumenisk gudstjänst Heidi Lundberg Mats Thurfjell Välkommenmåndag 21/10 kl 18:00
Skuttunge Missionshus

Stick Café servering Välkommentorsdag 24/10 kl 10:00
Björklinge Missionskyrka

Barnsång fika Välkommensöndag 27/10 kl 11:00
Skuttunge Missionshus

Gudstjänst med Nattvard Heidi o Leif Lundberg  Välkommenlördag 02/11 kl 11:00
Björklinge Missionskyrka

Alla Helgons dag Minnesgudstjänst Heid Lundberg Ulla Jonegård sång Kören servering Välkommenmåndag 04/11 kl 10:00
Skuttunge Missionshus

Stick Café servering Välkommensöndag 10/11 kl 11:00
Skuttunge Missionshus

Gudstjänst Tal o sång Emma o David Gylf Bertil Jonegård servering Välkommensöndag 17/11 kl 18:00
Björklinge Missionskyrka

Gudstjänst med Nattvard Heidi Lundberg Lotta Walenius  Välkommenmåndag 18/11 kl 18:00
Skuttunge Missionshus

Stick Café servering Välkommenlördag 23/11 kl 15:00
Björklinge Missionskyrka

Tema helg med Göran Lennartsson " Som Jesus läste Bibeln" kl 15 och 17 med servering mellan samlingarna Heidi Lundberg  Välkommensöndag 24/11 kl 11:00
Skuttunge Missionshus

Gudstjänst Göran Lennartsson Heidi Lundberg servering Välkommenmåndag 02/12 kl 18:00
Skuttunge Missionshus

Stick Café servering VälkommenTELEFON
Telefon 018-37 70 40
EPOST
Epost bjorklinge-skuttunge@kyrktorget.net
WEBB
www.missionshuset-skuttunge.se
POSTADRESS
GåsAndersväg 6
74364 Björklinge
BESÖK OSS
Skuttunge och Björklinge Missionsförsamlingar
Missionskyrkan, Sandbrovägen 9, Björklinge och Missionshuset i Hagby, Skuttunge