Skuttunge och Björklinge Missionsförsamlingar

Equmeniakyrkan
UTBUD • KALENDER • MEDIATV

Kalender

lördag 04/02 kl 10:00
Björklinge Missionskyrka

Församlingens Årsmöte servering


Plats: Missionskyrkan Björklinge

lördag 04/02 kl 14:00
Skuttunge Missionshus

Församlingens Årsmöte servering


Plats: Missionshuset i Hagby

söndag 05/02 kl 11:00
Björklinge Missionskyrka

Gudstjänst Årshögtid med Nattvard Heidi Lundberg Leif Lundberg servering


Plats: Missionskyrkan Björklinge

onsdag 08/02 kl 11:00
Skuttunge Missionshus

Onsdagsskutt Lunch


Plats: Missionshuset i Hagby

söndag 12/02 kl 11:00
Skuttunge Missionshus

Gudstjänst Heidi Lundberg kyrkkaffe


Plats: Missionshuset i Hagby

måndag 13/02 kl 18:00
Skuttunge Missionshus

StickCafé servering


Plats: Missionshuset i Hagby

onsdag 15/02 kl 11:00
Skuttunge Missionshus

Onsdagsskutt Lunch


Plats: Missionshuset i Hagby

lördag 18/02 kl 10:00
Björklinge Missionskyrka

Böndag  kl 10 och 12 Lovsång undervisning Heidi Lundberg Gertrud Storsjö Egen kaffekorg


Plats: Missionskyrkan Björklinge

söndag 19/02 kl 11:00
Björklinge Missionskyrka

Lovsångsgudstjänst Heidi Lundberg kyrkkaffe insamling till sjukhuspastorstjänsten


Plats: Missionskyrkan Björklinge

onsdag 22/02 kl 11:00
Skuttunge Missionshus

Onsdagsskutt Lunch


Plats: Missionshuset i Hagby

söndag 26/02 kl 11:00
Skuttunge Missionshus

Gudstjänst Fredrik Carlsson Folk o Språk servering


Plats: Missionshuset i Hagby

måndag 27/02 kl 10:00
Skuttunge Missionshus

StickCafé servering


Plats: Missionshuset i Hagby

onsdag 01/03 kl 11:00
Skuttunge Missionshus

Onsdagsskutt Lunch


Plats: Missionshuset i Hagby

lördag 04/03 kl 09:30
Björklinge Missionskyrka

Ekumenisk Världsböndagsfrukost Heidi Lundberg Lottie Vingstedt Tidigare Dagen journalisten Elisabeth Sandlund


Plats: Missionskyrkan Björklinge

söndag 05/03 kl 11:00
Björklinge Missionskyrka

Gudstjänst i ord och ton Vi delar minnen, tankar kring psalmer sånger och bibelord Heidi Lundberg Leif Lundberg Kyrkkaffe


Plats: Missionskyrkan Björklinge

onsdag 08/03 kl 11:00
Skuttunge Missionshus

Onsdagsskutt Lunch


Plats: Missionshuset i Hagby

söndag 12/03 kl 11:00
Skuttunge Missionshus

Gudstjänst med Nattvard Heidi Lundberg Insamling till pastors o Diakonutbildningen Kyrkkaffe


Plats: Missionshuset i Hagby

måndag 13/03 kl 18:00
Skuttunge Missionshus

StickCafé servering


Plats: Missionshuset i Hagby

onsdag 15/03 kl 11:00
Skuttunge Missionshus

Onsdagsskutt Lunch


Plats: Missionshuset i Hagby

söndag 19/03 kl 11:00
Harbo Missionskyrka

Gemensam Gudstjänst Heidi Lundberg Anna  Sundberg kyrkkaffeonsdag 22/03 kl 11:00
Skuttunge Missionshus

Onsdagsskutt Lunch


Plats: Missionshuset i Hagby

söndag 26/03 kl 11:00
Skuttunge Missionshus

Gudstjänst Karin Öberg Kyrkkaffe


Plats: Missionshuset i Hagby

måndag 27/03 kl 18:00
Skuttunge Missionshus

StickCafé  servering


Plats: Missionshuset i Hagby

onsdag 29/03 kl 11:00
Skuttunge Missionshus

Onsdagsskutt Lunch


Plats: Missionshuset i Hagby

TELEFON
018-37 70 40
EPOST
Epost
WEBB
www.missionshuset-skuttunge.se
POSTADRESS
Gås Andersväg 6
74364 Björklinge
BESÖK OSS
Missionshuset i Hagby
Missionskyrkan Björklinge
Sandbrovägen 9