Skuttunge och Björklinge Missionsförsamlingar

Equmeniakyrkan
UTBUD • KALENDER • MEDIATV

Kalender

söndag 18/04 kl 00:00
Webbsänd Gudstjänst Björklinge Skutunge Missionsförsamlingar

Sö Gudstjänst Heidi Lundberg via hemsidan www.missionshuset-skuttunge.sesöndag 25/04 kl 00:00
Webbsänd Gudstjänst Björklinge Skutunge Missionsförsamlingar

Sö Gudstjänst Anders Jarl Heidi Lundberg kollekt till Equmeniakyrkans Nationella Mission via hemsidan www.missionshuset-skuttunge.seTELEFON
018-37 70 40
EPOST

WEBB
www.missionshuset-skuttunge.se
POSTADRESS
GåsAndersväg 6
74364 Björklinge
BESÖK OSS
Missionshuset i Hagby
Missionskyrkan Björklinge
Sandbrovägen 9