Skuttunge och Björklinge Missionsförsamlingar

Equmeniakyrkan
UTBUD • KALENDER • MEDIATV

Kalender

söndag 04/06 kl 11:00
Skuttunge Missionshus

Andrum Karin Westin Kyrkkaffe


Plats: Missionshuset i Hagby

måndag 05/06 kl 18:00
Skuttunge Missionshus

StickCafé


Plats: Missionshuset i Hagby

söndag 11/06 kl 18:00
Björklinge Missionskyrka

Musik i sommarkväll Kurt Fernros Heidi Lundberg servering


Plats: Missionskyrkan Björklinge

söndag 18/06 kl 11:00
Skuttunge Missionshus

Gudstjänst med Nattvard Heidi Lundberg  Karin Westin Kyrkkaffe


Plats: Missionshuset i Hagby

söndag 25/06 kl 14:30
Björklingegården

Ekumenisk gudstjänst Heidi Lundberg Präst Sv kyrkanTELEFON
018-37 70 40
EPOST
Epost
WEBB
www.missionshuset-skuttunge.se
POSTADRESS
Gås Andersväg 6
74364 Björklinge
BESÖK OSS
Missionshuset i Hagby
Missionskyrkan Björklinge
Sandbrovägen 9