Kalender

söndag 01/03 kl 11:00
Björklinge Missionskyrka

Gudstjänst med Nattvard Petra Jonsson sång Ulla Jonegård Välkommen


Plats: Missionskyrkan Björklinge

torsdag 05/03 kl 13:00
Björklinge Missionskyrka

Dagträff Möte med nye kyrkoherden Margareta Wingren servering Välkommen


Plats: Missionskyrkan Björklinge

lördag 07/03 kl 09:30
Björklinge Missionskyrka

Ekumenisk frukost Världsböndagen Hanna Carlsten Anette Asplund Välkommen


Plats: Missionskyrkan Björklinge

söndag 08/03 kl 11:00
Skuttuge Missionshus

Gudstjänst Hans Jonegård  Utgångskollekt till pastors o Diakonutbildningen servering Välkommen


Plats: Missionshuset i Hagby

måndag 09/03 kl 18:00
Skuttunge Missionshus

StickCafé servering Välkommen


Plats: Missionshuset i Hagby

lördag 14/03 kl 13:00
Uppsala Missionskyrka

Upplandsmötet  kl 13 Kördag också seminarier 18.30 Till Jordens Yttersta Gräns  kl 20 Musik och Taco kväll se annons  för dagen Välkommen


Plats: Uppsala Missionskyrka


söndag 15/03 kl 11:00
Uppsala Missionskyrka

 Upplandsmötet Högtidsgudstjnst predikan Kyrkoledare Lasse Svensson medverkan av pastorer i arrangörsförsamlingarna sång av kören servering Välkommen  se annons


Plats: Uppsala Missionskyrka


lördag 21/03 kl 18:00
Björklinge Missionskyrka

Café kväll Berättelser från Jordandalen Josefin Eriksson servering Välkommen


Plats: Missionskyrkan Björklinge

söndag 22/03 kl 11:00
Björklinge Missionskyrka

Gudstjänst Rut Larsson sång Kören servering Välkommen


Plats: Missionskyrkan Björklinge

måndag 23/03 kl 18:00
Skuttunge Missionshus

Stick Café servering Välkommen


Plats: Missionshuset i Hagby

tisdag 24/03 kl 19:00
Björklinge Missionskyrka

Inspirationskväll för gudtjänstledare  Petra Jonsson


Plats: Missionskyrkan Björklinge

söndag 29/03 kl 11:00
Skuttunge Missionshus

Gudstjänst Petra Jonsson sång Peter Magnusson servering Välkommen


Plats: Missionshuset i Hagby

TELEFON
018-37 70 40
EPOST
bjorklinge-skuttunge@kyrktorget.net
WEBB
www.missionshuset-skuttunge.se
POSTADRESS
GåsAndersväg 6
74364 Björklinge
BESÖK OSS
Missionshuset i Hagby
Missionskyrkan Björklinge
Sandbrovägen 9