Bjuråkers Baptistförsamling

Evangeliska Frikyrkan
UTBUD • KALENDERMEDIATV

Vi erbjuder

Gudstjänster

Samtalshjälp / Själavård

TELEFON
070-267 52 61
EPOST

WEBB
www.kyrktorget.se/betelnorrberg
POSTADRESS
Norrberg 34
82479 Bjuråker
BESÖK OSS
Bjuråkers Baptistförsamling
Betelkapellet
Norrberg 34