Ängebykyrkan Fellingsbro

Evangeliska Frikyrkan Equmeniakyrkan
UTBUD • KALENDER • MEDIA

Kalender

söndag 23/02 kl 11:00
Gudstjänst med nattvardsfirande

Gudstjänst. Predikan av David Karlsson. Nattvardsfirande. Söndagsskola för barnen.

Efter gudstjänsten är det kyrkfika.

We can usually arrange translation to English. Please ask when you arrive, or call us.


Plats: Ängebykyrkan Fellingsbro

TELEFON
Pastor Mats Byrén 070-950 68 52
EPOST
Epost info@angebykyrkan.se
Pastor mats@angebykyrkan.se
Kassör Tomas Elm toelm22@gmail.com
WEBB
Ängebykyrkan
POSTADRESS
c/o Mats Byrén, Ängeby 114
73271 Fellingsbro
BESÖK OSS
Ängebykyrkan Fellingsbro
Ängebykyrkan, Hemvägen,
Ängebykyrkans loppis
Södra Banvägen 14