Foto: Torbjörn Lundberg

Välkommen till Upplands Väsby Missionsförsamling!    (reviderad 210228/GON)

- prova även ny hemsida under utveckling, klicka på  www.equmeniakyrkan.se/upplandsvasby

Se aktuella Corona-restriktioner 201030 klicka här

Inspelade gudstjänster under Corona-perioden, klicka på att se 2021-förteckning  (inspelat 2020, klicka här) med senaste förinspelade gudstjänst 29/2, se nedan under Aktuellt

-------------------------------------------------Församlingen tillhör

Upplands Väsby Missionskyrka - en fri och öppen kyrka som tillhör  Equmeniakyrkan  (union av Svenska Missionskyrkan + Baptistsamfundet+Metodistkyrkan sedan 2012-05).
Medlemskapet är öppet för alla som tror på Jesus Kristus.
Vi bedriver verksamhet för alla åldrar och firar gudstjänst varje söndag.Vår verksamhet är öppen för alla och du är varmt välkommen att delta i våra aktiviteter!
Vill du veta mer om församlingen eller den kristna tron är du välkommen att ta kontakt med oss.

---Veckoprogram  - välkommen till gemenskap för vuxna och barn

 • Öppen kyrka Tisdagar 13.00 - 15.00 och Söndagar 11.00 - 12.30
  Välkommen till kyrkan för bön, enskild andakt, ljuständning och musik!
 • Söndags-Gudstjänster - ej i kyrkan -  spelas ofta in - ljud eller video
 • Tisdag 15:30--18:30  Språkcafe  utomhus promenad, kaffe
 •            16:20-18 Scout - Anna-Karin Rönnblad  ako1982@gmail.com 
 • Onsdag 15-17 Eftis i kyrkvillan för 6-12 år - 17 korv för Eftis och Barnkör
 • Onsdagar 17:30  Barnkören övar
 • Onsdagar 19:30 Stilla Stund  - bön och andakt där du är
 • Torsdag 8:30 Morgonbön där du är– bön för varandra, Väsby, världen

------- Församlingen 125 år 2020-12-08, (festen uppskjuten till 2021-10, se pdf,)

         se mer om församlingens historia genom att klicka här

-------Aktuellt

Alla fysiska samlingar är inställda utom för Språkcafé och barn-/ungdomsverksamheten - se veckoprogrammet ovan

Söndag 1/3 Gudstjänst - inspelas, klicka på  länk efter kl 10 1/3

      Tema Den kämpande tron”  Åke Jonsson predikar,

      Henrik Isaksson leder, sång och musik: Lena Wohlfeil,
      Torbjörn Lundberg ,tekniker

Tisdag 1/3 kl 15 Språkcafé  promenad, start vid Sigma Centrums entre

           16-19 SPRÅKCAFÉ i tre mindre grupper (Corona anpassat)  + 17-18 via Zoom, klicka på länk

    16:20-18 Scout - Anna-Karin Rönnblad m fl leder

Onsdag 3/3 15.00- 17.30 Sportlov Special för barn 6-12 år: Eftis

---Biståndsprojekt och samarbeten-----
 • Via SecondHand-butiken Skopan, se Skopan.eu, och församlingsmedlemmars insatser där kan vi medverka i olika biståndsprojekt- ÖPPET Onsdagar 16-19  och lördagar 10-14   MAX 50 personer i lokalen samtidigt  (ej cafe)   Finnvids väg 10.
 •  
 • Se film  om vårt internationella arbete via André och Vitor Hermanssons
 •  film om projekt Kitui Water i Kenya  klicka på

http://youtube.com/MissionskyrkanUV   (10 min)

Missionskyrkan Upplands Väsby var fram till 2014 involverad i två olika biståndsprojekt i Kitui, Kenya.  Det första är ett vatten- och matförsörjningsprojekt i byn Kwa-Vonza, utfört av NCCK (National Council of Churches of Kenya). Det andra är Mully Children's Familys två barnhem i Ndalani och Yatta. I samarbete med biståndsorganisationen Diakonia och Atlas Copcos personalförening Water for all 

------Församlingstidning

Mer information om församlingen finner du även via vår församlingstidning som kommer ut 4 gånger per år (klicka här), senaste från 26/11,  (äldre artiklar) - notera att tidningens  kalendarium kan ändras pga Corona-restriktioner.

Notera gärna vår adress på Kyrktorget:
www.kyrktorget.se/missionskyrkan.uv

Gåvor till församlingen via postgiro 179 979-0 eller via andra kanaler som Swish (se i pdf)

              och equmenia via postgiro 413 725-3

---------------Skriv gärna till Webbadministratören

Välkommen till Equmenia Scout Upplands Väsby!

  Välkommen till scouterna!

Var redo!   Vi har inga köer. Pröva på scout några gånger och
se om det är något som just du fastnar för.
Alla scoutförbund arbetar utifrån ett gemensamt scoutprogram med en gemensam värdegrund.

Equmenia Scout är en del av en världsvid scoutrörelse  och bedriver scouting på kristen grund.
Scout Special träffas på tisdagar mellan 16:30-18:00   Information Anna-Karin Rönnblad 0739 476944.  ako1982@gmail.com – välkommen!   för alla åldersgrupper för 8-10 år (och uppåt).

(Fredagar 19-22:30 Ungdomshäng på gång)

Equmenia Scout Upplands Väsby

Missionskyrkan, Herrgårdsvägen 45, Upplands Väsby

Kontakt: mejl: equmeniascoutupplandsvasby@gmail.com

Hemsida: equmeniaupplandsvasby.scout.se

Vi finns även på Facebook

equmenia Upplands Väsby håller årsmöte torsdag 25/2 kl 18:30 i Missionskyrkan eller digitalt

NYHETER

KALENDER

onsdag 03/03 kl 18:30
Samtal

Samtal om tro och liv - Bibeln, kristen troonsdag 03/03 kl 19:03
Stilla Stund

Stilla Stund  - bön och andaktsöndag 07/03 kl 11:00
Gudstjänst

Tema: Kampen mot ondskan,   predikan av  David Rönn, musiker Kristina Holmonsdag 10/03 kl 18:30
Samtal

Samtal om tro och liv - Bibeln, kristen troonsdag 10/03 kl 19:03
Stilla Stund

Stilla Stund  - bön och andaktSe hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster
Regelbundet var söndag kl 11 - men ej i kyrkan - videoinspelas
(med nattvard en gång per månad)

Söndagsskola
SKATTEN (3 år - ) Söndagsskola med och för barnen, samtidigt med gudstjänsten - avvakta Corona-anpassningar

Samlingar på andra språk/tolkning eller verksamhet för nysvenskar
Språkcafé samlas tisdagar 16-19
Samtalshjälp / Själavård
Kontakta pastor Stefan Andersson 0707-431 015
Barnverksamhet
Barnkör ålder 7-12 onsdagar 17:30-18:30
Eftis onsdagar 15-17 för 7-12 år - möts för spel, pyssel, läxläsning, bakning mm efter skoltid
Bön
onsdagar 19:30-20:00 En stilla stund - bön och andakt
torsdag 08 - bed där du är
Bibelstudier/Bibelsamtal
Onsdagar 18:30
TELEFON
Missionskyrkan 0735-269496
Stefan Andersson,pastor 0707-431015
EPOST
Missionskyrkan
WEBB
Missionskyrkan
POSTADRESS
Herrgårdsvägen 45
19478 Upplands Väsby

BESÖK OSS

Missionskyrkan Upplands Väsby
Missionskyrkan, Herrgårdsvägen 45,
Upplands Väsby

Hitta hit