Sund-Vårdö församling

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland Svenska och tvåspråkiga församlingar i Finland
UTBUD • KALENDER • MEDIATV
TELEFON
Pastorskansli +358 (0)18 43 930
Kyrkoherde +358 (0)18 43 934
Kyrkoherde mobil +358 (0)457 345 1967
EPOST
Epost
WEBB
http://sund-vardoforsamling.fi/
www.facebook.com/sundvardoforsaml
POSTADRESS
Norra Sundsvägen 235
0 AX-22 520 Kastelholm, Åland, Finland
BESÖK OSS
Sund-Vårdö församling
Pastorskansli och Sunds kyrka, Norra Sundsvägen 235, Kastelholm