TELEFON
Telefon 0173-300 87
EPOST
Epost oregrund-graso.forsamling@svenskakyrkan.se
WEBB
www.oregrund.nu/kyrkan/
POSTADRESS
Kyrkogatan 11
74242 Öregrund
BESÖK OSS
Öregrund - Gräsö församling
Pastorsexpeditionen, Kyrkogatan 11, Öregrund