Linköpings Missionsförsamlings vision är att vara: En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.


Vi tror att människor i alla tider sökt efter svar på frågorna om var vi kommer från och vart vi är på väg och hur vi gör det bästa av vår stund på jorden. Det mesta vi ägnar oss åt i församlingen kretsar på ett eller annat sätt kring dessa frågor. Det kan ta sig uttryck i kör och musikgrupper, barn och ungdomsverksamheter, samlingar för daglediga och pensionärer, bibelstudier och inte minst den gemensamma gudstjänsten varje söndag.

Besök gärna hemsidan för mer information...

Välkommen till Missionskyrkan!

NYHETER

VI ERBJUDER

Gudstjänster

Samlingar i hemmen / Hemgrupper
T-grup
Söndagsskola

Samlingar på andra språk/tolkning eller verksamhet för nysvenskar
Gudstjänst på arabiska lördagar kl 11
TELEFON
Telefon 013-24 98 00
Mobil 0708-24 98 01 (pastor)
EPOST
Epost info@linkoping.missionskyrkan.se
WEBB
linkoping.missionskyrkan.se
http://www.facebook.com/MissionskyrkanLinkoping
POSTADRESS
Drottninggatan 22
58225 Linköping

BESÖK OSS

Linköpings Missionsförsamling
Missionskyrkan, Drottninggatan 22, Linköping

Hitta hit