Löberöds församling

Svenska kyrkan
UTBUD KALENDER • MEDIA

Media

TELEFON
Telefon 0413-54 58 30
EPOST
Epost loberods.forsamling@svenskakyrkan.se
WEBB
svenskakyrkan.se/loberod
Facebook
POSTADRESS
Storgatan 25
24162 Löberöd
BESÖK OSS
Hammarlunda kyrka
Harlösa kyrka
Högseröds kyrka
Högseröd 1701
Löberöds församling
Storgatan 25, Löberöd